Witam
Modlitwy
=> Fatiha
=> Al-Kursi
=> 56.ŁAKYA SURE(Wydarzenie)
=> Wychodząc i wracając do domu
=> Kenzul-ars dua.
=> 99 imion Allaha
=> Modlitwa na znalezienie zguby lub skradzionej rzeczy.
=> Zikr
=> Ajety,które słysząc lub czytając trzeba zrobić sedzde/pokłon
=> Istihare
=> Bismillahirrahmanirrahim
=> Sury Ihlas(112), Felak(113), Nas(114)
=> NowyRokMuzułmański.
=> Modlitwa na nieporozumienia w rodzinie
=> Salewat-y szerife
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

99 imion Allaha

99 imion Allaha do powtarzania (zikr) raz dziennie lub po modlitwach(wersja do skopiowania).
Bismillahirrahmaenirrahim
Allah, Ar-Rahmaan, Ar-Rahim, Al-Maelik, Al-Kuddus, As-Selaam,
Al-Mu'min, Al-Muhejmin, Al-Aziz, Al-Dżiabbaar, Al-Mutekebbir,
Al-Haalik, Al-Bari, Al-Musałłir, Al-Gaffaar, Al-Kahhar, Al-Łahhaab,
Al-Rezzak, Al-Fettaah, Al-Alim, Al-Kaabyt, Al-Baasit, Al-Haafid,
Al-Raafi, Al-Mu’izz, Al-Muzill, As-Saemi, Al-Basir, Al-Hakem,
Al-Adl, Al-Latif, Al-Habir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Gafur, As-Sziekur,
Al-Alii, Al-Kaebir, Al-Hafyz, Al-Mukit, Al-Hasib, Al-Dziaelil, Al-Kerim,
Ar-Rakib, Al-Mudzib, Al-Łaasii, Al-Hakim, Al-Łedud, Al-Maedzid,
Al-Bae'is, As-Szehid, Al-Hakk, Al-Łekil, Al-Kałij, Al-Metin, Al-Łelij,
Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhji, Al-Mümit, Al-Hajj,
Al-Kajjum, Al-Łaedzid, Al-Maedzid, Al-Łaahid, As-Samed, Al-Kaadir,
Al-Muktaedir, Al-Mukaddim, Al-Mu’ahhir, Al-Ełłel, Al-Aahir, Al-Zaahir,
Al-Baatyn, Al-Łaeli, Al-Muteaeli, Al-Beer, At-Tełłaab, Al-Müntekim,
Al-Afüłł, Al-Ra’uf, Maelik-ul Mulk, Zul-dziaelaali łel İkraam, Al-Muksit,
Al-Dziaami, Al-Ganij, Al-Mugni, Al-Maani, Ad-Daar, An-Naefi, An-Nur,
Al-Haedi, Al-Baedi, Al-Baaky, Al-Łaeris, Ar-Raeszid, As-Sabur,

Dzielle Dzielaluhu


...........................................................................................

arabska wersja do skopiowania jest np. tu:
http://www.holy-names.com/

Znaczenia imion
1.Allah, Imie zawierające wszystkie Imiona

2.Ar-Rahmaan, litościwy dla wszystkich stworzeń,

3.Ar-Rahim, W Ahiret Hojny dla mu’min muzułmanów,

4.Al-Melik, Władca wszystkiego co stworzył,

5.Al-Kuddus, Bezgraniczny, nie mieszczący sie w żadnych zasadach,układach,i ludzkim pojęciu,

6.As-Selaam, Wyzwalający z problemów,

7.Al-Mu'min, Oświetlający w wierze,

8.Al-Muhejmin,świadomy, miejacy baczność nad wszystkim,wszystkowiedzący,

9.Al-Aziz, Niepokonany,Nieprzezwyciężony,

10.Al-Dżiabbaar, Wszechwładny, robiący to co chce i każący robić według Swojej woli,

11.Al-Mutekebbir, Ogromny, nie posiadający rywala,

12.Al-Haalik, Stworzyciel,Stwarzający wszystko z niczego,

13.Al-Bari, Bezbledny,Stwarzajacy wszystko perfekt,

14.Al-Musałłir, Kreujący,Dający wszystkiemu wygląd i nazwę,

15.Al-Gaffaar, Wybaczający, litościwy dla żałujących za grzechy,

16.Al-Kahhar, potężny,mający siłę zrobić wszystko co chce,

17.Al-Łahhaab, Bezinteresowny,dający nam dobra na które nie zasłużyliśmy,

18.Al-Rezzak, Zaopatrujący,Dający każdemu stworzeniu źródła przetrwania,

19.Al-Fettaah, Wspomagający,usuwający wszelkie zmartwienia i troski,

20.Al-Alim, Najmądrzejszy,mający wiedzie o wszelkich tajemnicach,przeszłości i przyszłości i znający wszelkie nauki,

21.Al-Kaabyt, Wyznaczający wszystkiemu granice,odbierający dusze,

22.Al-Baasit, Ożywiający wszystko, dający życie,dający dusze,

23.Al-Haafid, Poniżający kogo chce,

24.Al-Raafi, Wywyższający kogo chce, przybliżający do Siebie kogo chce,

25.Al-Mu’izz,Tylko On decyduje kto i co ma mieć wartość, kto i co dostanie w raju czy na ziemi,.

26.Al-Muzill, Tylko On Sam decyduje kogo uczyni potepionym i co bedzie dla nas potepione.

27.As-Semi, Wszystko wspaniale słyszący,słyszący nasze modlitwy i zikr potajemnie mówione i czy to z miłości do Niego czy tez na pokaz,

28.Al-Basir, Widzący wszystko co ukryte i co ujawnione,

29.Al-Hakem, sędzia jedyny, odróżni wspaniale prawdę od kłamstwa,

30.Al-Adl, Sprawiedliwy,

31.Al-Latif, życzliwy,łaskawy,

32.Al-Habir, O wszystkim poinformowany, nic sie przed Nim nie da ukryć,

33.Al-Halim, Cierpliwy, nie śpieszący sie w karaniu, dający wciąż szanse na poprawę,

34.Al-Azim, potężny, nieporównywalny mający tylko On Sam o Sobie wiedzę,

35.Al-Gafur, Przebaczający, odpuszczający nawet wielka ilość grzechów komu tylko chce,

36.As-Sziekur, Szczodry,nie wymagający wiele i suto wynagradzający,

37.Al-Alii, Bezgraniczny,

38.Al-Kebir, Nieporównywalny w swej wielkości

39.Al-Hafyz, Trzymający nad wszystkim piecze,opiekujący sie,

40.Al-Mukit, Zaopatrujący,dający wszystkim wszystko co potrzebne, ciałom duszom,stworzeniom,

41.Al-Hasib, znający naszą przyszłość,przeszłość i stan naszych uczynków i grzechów,

42.Al-Dzielil, Wszechpotężny,

43.Al-Kerim, Wspaniały, nie oczekuje wdzięczności za Swoje dary,

44.Ar-Rakib, Czujny,czuwający zawsze nad wszystkim,

45.Al-Mudzib, Spełniający życzenia wyrażone przez nas w modlitwach do Niego,

46.Al-Łaasii, Obejmujący wszystko Swą potęgą i miłosierdziem i wiedzą,

47.Al-Hakim, Wszystkim zarządzający,

48.Al-Łedud, Miłujący i wyróżniający miłujących,

49.Al-Medzid, Najwspanialszy,

50.Al-Be'is, powołujący do życia zmarłych,informując o tym przez wysłanych przez siebie proroków,

51.As-Szehid,Wszystkiemu w każdej chwili Świadczący,

52.Al-Hakk, Niezmienny pod każdym względem ukazujący prawdę,

53.Al-Łekil, Uzupełniający potrzeby swoich poddanych,

54.Al-Kałij, Najsilniejszy, o nigdy nie malejącej sile,

55.Al-Metin, Najmocniejszy,

56.Al-Łelij,Pomagający swoim wiernym,

57.Al-Hamid, Czcigodny,czczony przez Swoje wszystkie stworzenia,

58.Al-Muhsi, znający ilość wszystkich stworzeń,

59.Al-Mubdi, Stwarzający wszystko z niczego i bez żadnego wzoru,

60.Al-Mu'id, Uśmiercający wszystko by ponownie obdarzyć życiem,

61.Al-Muhji, Obdarzający życiem,

62.Al-Mümit, Uśmiercający,

63.Al-Hajj, Wieczny,

64.Al-Kajjum, Uzupełniający,

65.Al-Łedzid, Nic nie jest przed Nim ukryte,

66.Al-Medzid, łaskawy,

67.Al-Łaahid, Jedyny w swoim rodzaju,nie mający Sobie podobnych,

68.As-Samed, Samowystarczalny,Uniwersalny,

69.Al-Kaadir,mający moc uczynić wszystko co Sam chce,

70.Al-Muktaedir, Rozporządzający łatwo wszystkim i łatwo wszystko Stwarzający,

71.Al-Mukaddim,Wyróżniający kogo chce,

72.Al-Mu’ahhir, poniżający kogo chce,

73.Al-Ełłel, Bezkresny, Bezgraniczny, nie mający początku,

74.Al-Aahir, Wieczny, nie mający końca,

75.Al-Zaahir, Nieukryty,

76.Al-Baatyn, Ujawniający sie poprzez mądrość,

77.Al-Łeli, Nadążający wszystkiemu,

78.Al-Muteali, Najwspanialszy,

79.Al-Beer, Dobrotliwy,

80.At-Tełłaab, Przyjmujący zal za grzechy,

81.Al-Müntekim, Karzący nieposłusznych.

82.Al-Afüłł, Wyrozumiały,odpuszczający wiele grzechów,

83.Al-Ra’uf, Szczodry w odpuszczaniu grzechów,

84.Melik-ul Mulk, władca własnego królestwa,

85.Zul-dzielaali łel İkraam, Najpotężniejszy,Najlepszy pod każdym
względem,

86.Al-Muksit,Sprawiedliwie rządzący,

87.Al-Dziaami, Jednoczący skrajności,

88.Al-Ganij, Samowystarczalny,wszystko inne poza Nim nie może bez niego istnieć,

89.Al-Mugni, Szczodry, dający daleko ponad potrzeby,

90.Al-Maani, Chroniący wszystkich, nawet o to nie błagających,

91.Ad-Daar, stwórca rzeczy szkodliwych,

92.An-Nafi, stwórca rzeczy potrzebnych,użytecznych,

93.An-Nur, Oświecający ludzkie pojecie ujawniając Swoje istnienie,

94.Al-Hadi, Dający wiarę,

95.Al-Bedi, Tworzący bez wzoru,

96.Al-Baaky, Bezgraniczny, Nieskończony,

97.Al-Łeris, Właściciel jedyny wszystkiego,

98.Ar-Reszid, Samodecydujący,

99.As-Sabur,Cierpliwy dla grzeszników, niespieszący sie w karaniu.

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=