Witam
Modlitwy
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
=> NASZA PIĘKNA RELIGIA: ISLAM
=> JAKA POWINNA BYĆ NASZA WIARA?
=> ZASADY WIARY
=> I. Wiara w Wielkiego Allaha
=> II.Wierzyć w Anioły
=> III.Wierzyć w Księgi
=> III.Wierzyć w Księgi cd.
=> IV.Wierzyć w Proroków
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego cd.
=> VI.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA cd.
=> ZAKOŃCZENIE
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

I. Wiara w Wielkiego Allaha

Amentu billahi znaczy uwierzyłem i wierzę w istnienie, jedność i wielkość Wielkiego Allaha, który był i jest jeden. Nie ma wspólnika i sobie podobnego. Nie określi się Jego ani miejsca ani czasem. Jest wszędzie swoją wszechwiedzą. Mewlana Halid Bagdadi wyjaśnia to w ten sposób: „Nie określi się Jego miejsca. Nie znajduje się On w jednym miejscu. Nie potrzebuje miejsca. Nie ma Jego wcześniej-później, przodu-tyłu, poniżej-wyżej, strony prawej-lewej.” W Surze Hadid 4 głoszone jest w tym sensie: “Gdziekolwiek się znajdujecie, Allah jest razem z wami.”

Niektórzy mówią, że Wielki Allah znajduje się na Tronie, który znajduje się ponad niebiosami. Tutaj chcemy zwrócić uwagę na to, że Tron został stworzony później, a więc jest stworzeniem. Gdy nie było Tronu, to gdzie był Allah? Jest, więc ponad niebiosami i ponad tronem. Jest pozbawiony miejsca tj. Jego miejsca nie jest się w stanie określić. W Surze Hud 7 głoszone jest w tym sensie: “Wielki Allah stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni. (Przed nimi zaś) Arsz znajdował się na wodzie.”

Takie słowa jak: Istiwa, Jed, Vedżh należą do słów zwanych MÜTESZABİHE. W Świętym Koranie o takich słowach jest mowa w Surze Al-Imran 7. Ich znaczenie zna tylko Allah. Imam Malik powiedział, że właściwości (cechy) słowa istiwa nie są znane, powinno się uwierzyć i zadawanie takich pytań należy do bidat. Wcześniejsi uczeni nazywani Selef-i salihin nie widzieli potrzeby wyjaśniania takich słów jak: Istiva, Yed. Al rahmanu ala al arszi istiwa rozumieli jako Allah jest możnowładcą (hegemonem) Tronu (Arsz).

Nie jest materią, elementem. Nie urodził się i nie porodzi. Nie zmierzy się i nie policzy się Jego. Nie dojdzie w Nim do żadnej zmiany. Nie określi się Jego czasem. Jest nieskończony. Myśl, wiedza, rozum człowieka, nic nie jest w stanie Jego zrozumieć, pojąć. W Surze Szura 11 głoszone jest w tym sensie: Nic nie jest do Niego podobne...” Z tego powodu też nasz szanowny Prorok (niech pokój będzie z nim) powiedział: Zastanówcie się nad darami Wielkiego Allaha. Nie zastanawiajcie się nad Jego osobą.” (Bejheki). W ten sposób myśląc, przypominając sobie Jego dary człowiek dokonuje dziękczynności wobec Niego. Jednocześnie nie zastanawiając się nad Jego osobą chroni swój rozum i iman, ponieważ zrozumienie Jego osoby jest tylko Jemu możliwe. Wielki Allah nie jest do czegokolwiek podobny. Powinno się to przyjąć i w ten sposób wierzyć. Poznanie Wielkiego Allaha jest możliwe poprzez poznanie czternastu atrybutów, o których informuje w swojej religii.

Do obowiązków (fard) każdego muzułmanina należy poznanie atrybutów Wielkiego Allaha. Dzielą się one na dwie części: zati i subuti. Atrybutów Wielkiego Allaha - syfati zati- jest sześć. Te atrybuty nie posiada żadna egzystencja. Należą tylko do Niego:

1-Kydem: nie ma początku

2-Beka: nie ma końca

3-Kyjam bi-nefsihi: nikogo i nic nie potrzebuje, jest pozbawiony jakiejkolwiek potrzeby

4-Muhalafetun lil-hawadis: do nikogo nie jest podobny

5-Wahdanijjet: jest jedyny, nie ma wspólnika, podobieństwa

6-Wudżud: był i jest, Jego istnienie jest nieskończone i jest zawsze potrzebne.

Atrybutów Wielkiego Allaha -syfati subuti- jest osiem:

1-Hajat: jest żywy. To życie jest nieskończenie wczesne i wieczne

2-Ilim: wszystko wie

3-Semi: słyszy bez żadnych przyrządów i środków. Nie jest to podobne do słyszenia ludzi

4-Basar:widzi bez przyrządów i bez względu na warunki wszystko, co jest ukryte i widoczne

5-Irade: wola. Tylko Jego życzenie dochodzi do skutku. Stworzy to, co zechce. Wszystko dzieje się tylko z Jego wolą. Nic nie jest w stanie stać się przeszkodą Jego woli

6-Kudret: na wszystko ma siłę. Nic nie jest dla Niego trudne

7-Kelam: Wielki Allah by się wypowiedzieć nie potrzebuje żadnych przyrządów, głosu, liter. Święty Koran jest Jego Kelam-Słowem. W Surze Kehf 109 głoszone jest w tym sensie: „Powiedz: Gdyby atramentem do pisania słów Pana była woda wszystkich mórz i gdyby jeszcze tyle samo dołożono do pomocy, to nie wystarczyłoby tych mórz by wyrazić słowa Pana."

8-Tekwin: jest Stworzycielem. Poza Nim nie ma innego stworzyciela. Wszystko On stworzył.

Zrozumienie istoty atrybutów (syfati) Wielkiego Allaha jest niemożliwe. Nie jest się w stanie pojąć ich rozumem. Nikt i nic nie jest podobne do atrybutów Wielkiego Allaha i nie ma z nimi nic wspólnego.

 

1.Imiona Wielkiego Allaha

 

Imiona Wielkiego Allaha są Tewkifi, tzn. zezwolone jest w Islamie wypowiedzenie objawionych imion, wypowiadanie innych jest niedozwolone. I tak np. krowy są bożkami hindusów. Bóg, bożek jest przedmiotem czczenia, hołdowania. Wypowiadając się o Wielkim Allahu używanie takich słów jak: bożek, bóstwo, bóg zamiast Allah jest niedozwolone. Można jednak wyrazić się w ten sposób: „Allah jest jeden, poza Nim nie ma innego boga.”

Najpiękniejsze imiona należą do Allaha. Módlcie się do Niego wypowiadając te imiona. Zostawcie tych, co doprowadzają do zniekształcenia w sprawie dotyczącej Jego imion. Oni doznają kary za to, co zrobili.” (Sura Araf 180)

Poza Allahem nie ma innego boga, najpiękniejsze imiona należą do Niego.” (Sura Taha

Bez wątpliwości Ja jestem Allahem. Poza Mną nie ma innego boga. Bądź Mi sługą, by Mnie wspominać dokonuj salat.” (Sura Taha 14)

Wypowiadaj to wielkie imię Stworzyciela” (Nie nazywaj nikogo innego Jego imieniem). (Sura A’la 1)

Tutaj widać jak wielkim błędem zamiast Jego imienia, przez Niego chcianego jest wypowiadanie imienia bóg, którym niewierzący określają swoje przedmioty czczenia, a także to, co jest Mu najbardziej niemiłe.

Imiona Wielkiego Allaha są nieskończone. W religii Muhammeda (niech pokój będzie z nim) poinformowane zostało dziewięćdziesiąt dziewięć. Nazywa się je esma-i hüsna, tzn. najpiękniejsze imiona. (Sura Araf 180)

Wypowiadając, słysząc lub pisząc imię Wielkiego Allaha powinno się używać wypowiedzi wyrażającej cześć, szacunek, poważanie wobec Niego. Gdy wypowiada się po raz pierwszy, to powinno się powiedzieć: Subhanallah (jest pozbawiony braków i wad), Tebarekallah (wielki i pozbawiony braków), Dżelle-Dżelaluh (jest On wielki, największy), Azze-ismuh (święty), Dżellet kudretuh (wielki i silny) albo Teala (wielki, pozbawiony braków). Powtarzając dobrze jest, gdy powie się teala.

Z tego też powodu chcąc okazać szacunek wobec Wielkiego Allaha pisząc będziemy od teraz używać słów: Allahu teala. Jest to najczęściej używany zwrot przez wszystkich muzułmanów na świecie. Polecamy też, by starano się stopniowo przyzwyczajać do używania pozostałych określeń, poprzez które wyraża się szacunek wobec Allahu teala. Podobnie jest też, gdy mówi się o Świętym Koranie. Nie powinno się używać samego słowa Koran. Powinno się mówić Święty Koran.

 

2.Co to znaczy bać się i kochać Allaha?

 

Lęku wobec Allahu teala nie powinno się traktować jak lęku przed ciemiężcą! Lęk przed Allahu teala jest złożony z lęku, szacunku i miłości. Nasz Prorok (niech pokój będzie z nim) głosił: Bojącego się Allahu teala wszystko się boi. Nie bojący się Allahu teala wszystkiego się boi.” (Fudajl bin Ijad). Najmądrzejsi wśród was są ci, którzy Allaha najbardziej się boją. Najpiękniejsi z was ci, którzy przestrzegają nakazy i zakazy Allaha.” (Hadis-i szerif-Ihja). W Surze Hudżurat 13 głoszone jest w tym sensie: U Allaha najwartościowszym jest ten, kto spośród was najbardziej się Jego boi.”

Bojący się Allahu teala bardzo się stara spełniać nakazy i przestrzegać zakazów Allahu teala. Każdy dobry uczynek robi ze względu na Niego. Nikomu nie czyni zła. Jest cierpliwy wobec tych, którzy uczynili mu zło. Za swoje błędy i braki odczuwa żal i stara się poprawić. Dotrzymuje słowa. Nie zazdrości. Nie oszukuje. Unika tego, co jest niepewne. Nie jest donosicielem. Okazuje szacunek wobec rządzących, swoich nauczycieli, rodziców i starszych. Lubi swoich przyjaciół i jest także przez nich lubiany. Unika złych ludzi. Czyniących zło przestrzega. Jest gościnny. Nie plotkuje. Nie goni za przyjemnościami. Nie mówi nic szkodliwego, a nawet próżnego. Jest łagodny wobec wszystkich. Jest hojny. Nie jest dwulicowy. Jest skromny. Nie czyni w ogóle zła, ponieważ jest pewny, że Allahu teala wszystko zawsze wie i widzi.

Umiłowanie Allahu teala należy do największej miłości, najwyższego stanowiska. Człowiek powinien być wdzięczny Allahu teala za zsyłane przez Niego wszystkie dary. Umiłowanie Jego okazuje się, więc dziękczynnością. Zachodzi ono poprzez podporządkowanie się Jego nakazom i zakazom. Allahu teala głosił w Surze Al-i Imran 31 w tym sensie:O, mój ukochany Proroku powiedz im: Jeśli kochacie Allaha i chcecie by Allahu teala was kochał, to stosujcie się do mnie! Allahu teala kocha tych i wybaczy grzechy tym, co są mi podporządkowani.” Umiłowanie Allahu teala poprowadzi nas do darzenia miłością innych ludzi i wszystkiego, co On stworzył. Doprowadza do wzrostu chęci spełniania nakazów i przestrzegania zakazów, które należą do obowiązków człowieka wobec Allaha. Człowiek poprzez miłość do Allahu teala kocha też Proroków, swoich starszych, naród i państwo. Umiłowanie Allahu teala jest źródłem każdego rodzaju miłości. Nasz ukochany Prorok głosił:

Kto cieszy się, gdy uczyni dobry uczynek a smuci się, gdy popełni grzech, to jest wierzący.” (Taberani)

Muzułmanin posiadający piękny charakter posiada najsilniejszą wiarę. Wszyscy do niego z łatwością się zbliżają, odwiedzają jego. Ze wszystkimi żyje w zgodzie. Nie jest dobry ten, kto nie potrafi żyć w zgodzie z otoczeniem.” (Taberani)

Ten posiada silną wiarę, kto bez względu na to gdzie się znajduje nie zapomina Allahu teala.” (Bejheki)

Ten zyska smak wiary, kto ponad wszystko kocha Allaha i Jego Proroka, kocha tylko po to, by zyskać aprobatę Allaha i boi się bardziej popełnienia bluźnierstwa niż wpadnięcia do ognia.” (Buhari)

Podstawą wiary i najsilniejszym jej znakiem jest kochanie muzułmanów i nie kochanie wrogów muzułmanów.” (Hadis-i szerif-Mektubat-i Masumijje)

W Surze Nisa 80 jest głoszone w tym sensie: „Podporządkowany Prorokowi jest podporządkowanym Allahu teala.”

Umiłowanie Allahu teala jest bardzo wartościową kosztownością. Na ukochanego nie powinno się skarżyć. Dlatego też wszystko, co pochodzi od ukochanego powinno traktować się z uśmiechem i radością. Wszystko, co pochodzi od Niego, powinno być nam miłe.

W celu zyskania prawdziwej miłości Allahu teala powinno się najpierw wierzyć tak, jak napisane jest w Świętym Koranie, w świętych hadisach i wyjaśnione w książkach uczonych islamskich. Potem powinno się podporządkować temu wszystkie swoje słowa i czyny. Powinno się przylgnąć do nakazów Islamu i unikać tego, co jest zakazane.

Zyskający miłość Allahu teala kocha wszystkich ludzi, jest wobec nich miłosierny i litościwy, wszystkim pomaga i lubi spełniać dobre uczynki. Nie szuka braków u innych, lecz widzi zawsze tylko swoje braki i błędy. Wobec wszystkich jest miły i grzeczny. Nie sprawia mu w ogóle trudności spełnianie wobec Allahu teala tego, co zostało przez Niego nakazane i zakazane.

 

3.Co należy do naszych obowiązków wobec Allahu teala?

 

  1. Powinno się prawidłowo wierzyć w Allahu teala.

  2. Powinno się znać atrybuty (zati i subuti) Allahu teala.

  3. Powinno się okazywać szacunek imionom Allahu teala i gloryfikować je wypowiadając.

  4. Powinno się być podporządkowanym nakazom i przestrzegać zakazów Allahu teala.

  5. Powinno się bardzo kochać Allahu teala, bać się Jego gniewu i mieć nadzieję na Jego miłosierdzie.

  6. Powinno się dziękować za Jego dary, być cierpliwym wobec zesłanych przez Niego kłopotów i nieszczęść.

  7. Powinno się kochać Jego przyjaciół, nie kochać Jego wrogów i wrogów Jego religii.


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=