Witam
Modlitwy
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
=> NASZA PIĘKNA RELIGIA: ISLAM
=> JAKA POWINNA BYĆ NASZA WIARA?
=> ZASADY WIARY
=> I. Wiara w Wielkiego Allaha
=> II.Wierzyć w Anioły
=> III.Wierzyć w Księgi
=> III.Wierzyć w Księgi cd.
=> IV.Wierzyć w Proroków
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego cd.
=> VI.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA cd.
=> ZAKOŃCZENIE
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

III.Wierzyć w Księgi cd.

10.Kiedy czyta się Besmele?

 

1-Należy koniecznie powiedzieć Bismillah lub Allahu Ekber zarzynając zwierzę (Sura Enam:121), wystrzelając strzałę na łowioną zwierzynę, wysyłając wytresowanego psa na łowy. Można też wypowiedzieć w pełni Besmele mówiąc: Bismillahir-rahmanir- rahim.

2-Należy do sunny wypowiedzenie Besmele w każdym rekacie salatu przez imama lub samemu przed surą Fatiha. Nie musi się wypowiadać Besmele po wypowiedzeniu sury Fatiha. Jest jednak dobrze, jeśli się wypowie.

3-Kto wieczorem, rano wyrecytuje modlitwę: „Bismillahir rahmanir rahim, bismillahillezi la jedurru ma’asmihi szej’un fil erdy wela fissemai we huwessemiul’alim,” może być pewny, że nie dozna szkód wyrządzanych przez czary i uciskających, a także nieszczęść. (Ibni Madże)

W książce pt. „Tergib-us-salat” jest wyjaśnione, że ta modlitwa jest św. Hadisem. Powinno się trzy razy rano i wieczorem recytować tą modlitwę, żeby chronić się od kłopotów, nieszczęść, intryg i chorób. Recytując także Ajat-y hyrz tj. wersety chroniące (patrz słownik) powinno się ją też recytować.

4-Należy do sunny wypowiedzenie Besmele rozpoczynając: pobieranie ablucji, jedzenie, picie i w każdym pożytecznym czynie. Jest dobrze też, gdy wypowie się udając się w drogę, siadając, wstawając.

Kto nie wypowie Besmele przed jedzeniem dozna tych oto trzech szkód: szatan będzie jadł razem z nim, spożyte jedzenie stanie się ciału chorobą, jedzenie nie będzie mu błogosławieństwem.

Kto wypowie Besmele przed jedzeniem dozna tych oto trzech korzyści: szatan nie stanie się wspólnikiem w jedzeniu, jedzenie stanie się ciału uzdrowieniem, w jedzeniu będzie błogosławieństwo.

Jeśli zapomni się wypowiedzenie Besmele rozpoczynając jedzenie, to wtedy, gdy się przypomni powinno się powiedzieć: Bismillahi ewweluhu we ahiruhu (ze względu na to, co zjadłem wcześniej i później Bismillah).

Abdullah Dehlewi (niech pokój będzie z nim) głosił: „Poprzez zjedzone jedzenie rozpoczęte wyrecytowaniem Besmele chce się od Allahu teala osłabienia powściągliwości i pożądań zmysłowych, zyskania siły w czczeniu i poddaniu się Jemu.”

 

11.Kiedy nie wypowiada się Besmele?

1-Odsłaniając miejsca sromotne, wchodząc do miejsca, gdzie znajduje się nieczystość nie powinno się wypowiadać Besmele.

2-Recytując razem z surą Berae poprzednią surę nie powinno się wypowiadać Besmele.

3-Rozpoczynając palenie papierosów i jedzenie podobnego im, czegoś brzydko pachnącego np. cebulę, czosnek, a także przy goleniu brody nie powinno się wypowiadać Besmele.

4-Rozpoczynając czynienie tego, co jest zakazane, wypowiedzenie Besmele jest grzechem. Powiedziano nawet, że ten, kto wypowie świadomie Besmele jedząc i pijąc to, co jest kategorycznie zakazane np. wieprzowinę i alkohol, stanie się niewierzącym.

5-Recytowanie Świętego Koranu przez tego, kto powinien dokonać najpierw całkowitego rytualnego obrządku obmycia się, jest grzechem.


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=