Witam
Modlitwy
=> Fatiha
=> Al-Kursi
=> 56.ŁAKYA SURE(Wydarzenie)
=> Wychodząc i wracając do domu
=> Kenzul-ars dua.
=> 99 imion Allaha
=> Modlitwa na znalezienie zguby lub skradzionej rzeczy.
=> Zikr
=> Ajety,które słysząc lub czytając trzeba zrobić sedzde/pokłon
=> Istihare
=> Bismillahirrahmanirrahim
=> Sury Ihlas(112), Felak(113), Nas(114)
=> NowyRokMuzułmański.
=> Modlitwa na nieporozumienia w rodzinie
=> Salewat-y szerife
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

Kenzul-ars dua.

Kenz´ül-ars dua.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
La ilahe illallahul melikul hakkul mubijn.
La ilahe illallahul hakemul adlul metijn.
Rabbuna łe rabbu abainel ełłelin.
La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zaalimin.
La ilahe illallahu łehdehu la szierike leh, lehul mulku łe lehul hamdu juhji łe
jumitu łe hułe hajjul la jemutu ebeden bijedihil hajru łe ilejhil masijru łe hułe ala kullu sziej´in kadijr. Łe bihi nestejinu łe la hałle łe la kułłete illa billahil alijjil azyjm.
La ilahe illellahu sziukran li ni´metih.
La ilahe illellahu ikaran bi rububijjetih.
Łe subhanellahi tenzihen li azametih.
Es´elukellahumme bi hakkismikel mektubi ala dzienahi dzibrile alejke ja rab.
Łe bihakkysmikel mektubi ala dzienahi mikaile alejke ja rab.
Łe bihakkysmikel mektubi ala dziebheti israfile alejke ja rab:
Łe bihakkysmikel mektubi ala keffi azraile alejke ja rab.
Łe bi hakkysmikellezi semmejte bihi munkeran łe nekiran alejke ja rab.
Łe bihakkysmike łe esrari ibadike alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi temme bihil islamu alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi telekkahu ademu lemma hebeta minel dzienneti fe nadake fe lebbejte duaehu alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi nadake bihi situ alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi kałłejte bihi hameletel arszi alejke ja rab.
Łe bihakkysmikel mektubi fit tełrati łel indzili łez zeburi łel furkani alejke ja rab.
Łe bihakkysmikeila munteha rahmetike ala ibadike alejke ja rab.
Łe bihakky temami kelamike alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi nadake bihi ibrahimu fe dziealtennara alejhi berden łe selamen alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi nadake bihi ismailu fe nedździejtehu minezzebhi alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi nadake bihi ishaku fe kadejte hadzietehu alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi nadake bihi hudu alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi deake bihi ja´kubu fe ra’dedte alejhi basarahu łe łeledehu jusufe alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi nadake bihi dałudu fe dziealtehu halifeten fil ardi łe elente lehul hadide fi jedihi alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi deake bihi sulejmanu fe a´tajtehul mulke fil ardi alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi nadake bihi ejjubü fe nedździejtehu minel gammillezi kane fihi alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi nadake bihi isebnu merjeme fe ahjejte lehul mełta alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi nadetke bihi asijetumraetu fir´ałne fe razaktehel dziennete alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi nadake bihi benu israfile lemma działezulbahra alejke ja rab.
Ł e bihakkysmikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai alejke ja rab.
Łe bihakkysmikellezi nadake bihi muhammedun sallallahu alejhi łe selleme jełmel gari fe nedździejtehu alejke ja rab. Inneke entel kerimul kebiru. Hasbunellahu łe ni´mel łekil. Łe la hałle łe la kułłete illa billahil alijjil azijm.
Łe sallallahu ala sejjidina muhammedin łe ala alihi łe sahbihi łe sellem.

........................................................................................

Kenz´ül-ars dua.
Prorok nasz Hz. Muhammed(s.a.v) powiedział:
Dziebrail(as) powiedział mi tak: Ej Muhammedzie,kto raz w życiu przeczyta tą modlitwę, tego twarz Allah´ü Teala, w dniu ostatecznym obdarzy takim światłem jak światło księżyca w pełni.
Ludzie będą myśleli ze to jakiś prorok.
Ja i ty będziemy stać nad jego grobem. Dla niego będzie wysłany z Raju Burak (koń/zwierzak -taki, jakim prorok sav odbył podróż do tronu Allaha w noc Miradź) i bez sadu i kary dosiadzie go i odjedzie do Raju.
Przebędzie most Syrat jak błyskawica. Jego grzechy gdyby nawet były większe niż woda w morzach,
kropli deszczu, liści drzew, kamyczków w piasku albo i więcej będą zamienione w takie uczynki jak
tysiąc umre (umre jest to Hadź która jest odbyta w czasie innym niż czas pielgrzymki).
Gdy jest to ktoś tchórzliwy, Allah da mu pewność siebie przed tym czego się boi.
Jeśli jest to ktoś spragniony, Allah go napoi. Głodny gdy przeczyta Allah nakarmi, Przeczytana nad chorym- on wyzdrowieje, czy to ziemskie potrzeby czy tez dla ahiret Allah Teala da wszystko co się chce.
Czy to nieprzyjaciel, czy tez sułtan (ktoś, komu jesteśmy podwładni) którego się boimy, Allah ochroni nas przed jego złem i usunie wszystkie szkody jakie mogą nas dotknąć z powodu tego zła.
Zadłużony gdy przeczyta, Allah pomoże mu łatwo spłacić dług i nigdy nie będzie potrzebującym.
Gdy chory ta modlitwę napisana na kartce będzie ja nosił przy sobie (wcześniej napisałam jak się to robi) -wyzdrowieje.
Kobieta gdy ja będzie przy sobie nosić-mąż będzie jej usługiwał (w tym sensie ze będzie się nią bardzo dobrze opiekował,troszczył). Ochroni przed dżinami, ludźmi, szatanem, bólami i chorobami.
Gdy ktoś się zgubił, odnajdzie drogę.

Ci co czytają ta modlitwę maja opiekunów aniołów i żyją w dostatku.
Ten co czyta po 5 razy zobaczy Proroka sav we śnie.
Ebu Bekr Syddyk as. powiedział:
Czytałem tą modlitwę w dzień i noc, zobaczyłem Proroka sav. we śnie.
Hz. Omer as. tez zapewniał:
Nie miałem nigdy problemu na który po przeczytaniu tej modlitwy nie znalazłbym rozwiązania.
Hz. Osman as. powiedział:
Ja nie moglem nauczyć się na pamięć Kuranu, opowiedziałem o tym Prorokowi sav.
Wtedy nauczył mnie tej modlitwy. Gdy zacząłem ją czytać, wkrótce zacząłem zapamiętywać Kuran.
Hz. Ali Kerremullah- łedźhedu powiedział:
Ja, gdy przeczytałem tą modlitwę przed wojną to pokonywałem każdego nieprzyjaciela.
Kto przeczyta sure Kafirun(109), Ihlas(112), Felak(113), Nas(114), Fatiha(1) po 3 razy i potem przeczyta ta modlitwę Allah ochroni go od największych niebezpieczeństw jakie tylko mogą być, przed wszelkimi chorobami, przed wszelkim nieprzyjacielem i da wszystko co się chce.
Ktoś kto ja czyta, i napisze ja na kartce i będzie nosił przy sobie, a w nocy podkładając pod głowę zaśnie Allah Teala ochroni cale jego mienie od strat.
Czytając nad szkodliwie płynącą wodą (powódź) woda ustanie, płonący ogień zgaśnie a góra się rozsypie.
Kto robiąc 2 rekat namaz (w obydwu rekat mówiąc sure Fatiha i Ihlas) po oddaniu selam przeczyta ta modlitwę ten otrzyma w życiu i po śmierci co tylko chce.
Ta modlitwa ma jeszcze więcej zalet, trudno wszystkie wyliczyć.
(Nevadir´i kajlubi)
....................................................................................................

Tu może ktoś zauważy, że tą modlitwę wystarczy raz przeczytać itd.
Ten raz wystarczy na obecne potrzeby, gdy chodzi o raz w życiu...muszę dodać, że w dzisiejszych czasach bardzo trudno zachować wiarę aż do śmierci.
Wielu z nas, przynajmniej raz dziennie robiąc lub mówiąc szirk lub kufur oddala się od islamu i staje się niewiernym. Tak się dzieje do czasu zrobienia żalu za grzechy i wypowiedzenia szahady.
Warto przynajmniej raz w miesiącu zrobić mocny żal za grzechy i wypowiedzieć po tym szahadę tak z całego serca a potem przeczytać ta modlitwę, żeby nam towarzyszyła do śmierci.
Można się tez po niej pomodlić żeby Allah nie wziął nas nieprzygotowanych bez imanu w sercu.
Z tego samego powodu przed modlitwami lub istikhara zalecany jest żal za grzechy

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=