Witam
Modlitwy
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
=> NASZA PIĘKNA RELIGIA: ISLAM
=> JAKA POWINNA BYĆ NASZA WIARA?
=> ZASADY WIARY
=> I. Wiara w Wielkiego Allaha
=> II.Wierzyć w Anioły
=> III.Wierzyć w Księgi
=> III.Wierzyć w Księgi cd.
=> IV.Wierzyć w Proroków
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego cd.
=> VI.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA cd.
=> ZAKOŃCZENIE
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

PRZEWODNIK MUZUŁMANINA

PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
(Sunna obowiązująca w czasie imperium osmańskiego)
Zasady wiary
M.Necati Özfatura

Od tłumacza
Wstęp

Spis treści:
I.NASZA PIĘKNA RELIGIA:ISLAM
1.Ludzie i religia ....
2.Co to jest religia?
3.Dlaczego ludzie potrzebują religię?
4.Religia jest pokarmem ducha
5.Co to jest Islam?
6.Źródła wiedzy religijnej

II.JAKA POWINNA BYĆ NASZA WIARA?
1.Co to jest bluźnierstwo (kufr, kufur) i jakie są jego szkody?
2.Kelime Tewhid
3.Co to jest wiara?

III.ZASADY WIARY
1.Wiara we Wzniosłego Allacha
Imiona Wzniosłego Allacha
Co to znaczy bać się i kochać Allacha?
Co należy do naszych obowiązków wobec Allahu Teala?
2.Wierzyć w Anioły,
Dżiny
Szatan
3.Wierzyć w Księgi
Święte Księgi
Wielkie księgi
Kuran-y Kerim
Zalety czytania Kuran-y Kerim
Sposób zachowania się podczas czytania Kuran-y Kerim
Komentarze i tłumaczenia Kuran-y Kerim
Czy jest możliwe komentowanie zgodnie z czasem?
Pierwsze tłumaczenia Kuran-y Kerim
Co to znaczy E’uzu?
4.Wierzyć w Proroków
Dlaczego Prorocy zostali zesłani?
Atrybuty Proroków
Pierwszy człowiek i pierwszy Prorok Adem (alejchisselam)
Ostatni Prorok Muhammed
Salewat-y szerife
Błogosławione żony i dzieci Proroka
Ehl-i Bejt
Eshab-y Kiram
5.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego
Co to jest dzień życia pozagrobowego (Dzień Ahiret)?
Śmierć i życie grobowe
Kiedy będzie koniec świata?
Informacje Proroka Muhammeda (sallallachu alejchi we sellem) dotyczące przyszłości..
Małe oznaki
Duże oznaki
Szanowny Mehdi
Miejsce Sądu Ostatecznego (Mahszer)
W mahszer będzie orędownictwo
Rozrachunek i Mizan
Basen Kewser
Most Syrat
Siedem pytań na moście Syrat
Dżennet i Dżehennem
6.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)
Allahu teala stworzy to, co Sobie zażyczy
Czyny człowieka i wolna wola

IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA
1.Wierzenie sunna
2.Dlaczego bidat jest grzechem?
3.Siedemdziesiąt dwie grupy bidat
4. Kto to jest Ibni Tejmijje (1328/728)?
Selefijje
5.Kto to jest Muhammed bin Abdulwehhab?
Wehhabi
6.Czy w Islamie istnieje filozofia?
7.Sufizm
Zikr i tarikat

ZAKOŃCZENIE
DODATEK
1.Cuda Muhammeda (alejchisselam)
2.Zalety Proroka Muhammeda (sallallachu alejchi we sellem)
3.Piękny charakter i zwyczaje Proroka Muhammeda (sallallachu alejchi we sellem)
SŁOWNIK

Od tłumacza

Drodzy polscy muzułmanie, w dzisiejszych czasach na temat piękna religii islamskiej można znaleźć wiele publikacji. Wielu z nas po ich poznaniu i dokładnym zbadaniu przyjęło Islam.

Nie mamy wątpliwości o tym, że Islam jest ostatnią i prawdziwą religią, a jej Prorok Muhammed (niech pokój będzie z nim) jest wysłannikiem Wielkiego Allaha, przez Niego ukochany. My też kochamy Go bardzo, dla nas jest wspaniałym człowiekiem, najdoskonalszym wśród ludzi i ideałem. Po poznaniu i przyjęciu tej prawdy każdy z nas zadaje sobie pytanie: co powinno się robić dalej, jak powinno wyglądać teraz moje życie? Każda religia ma swoje zasady, obowiązki, zakazy i nakazy. Jak to jest w Islamie?

Mądrość Islamu jest bardzo wielka. Całkowite jej poznanie jest bardzo trudne. Potrzeba do tego wiele czasu, znajomości języków obcych i odpowiednich studiów. Brak prawidłowych źródeł w j. polskim jest wielką przeszkodą w poznaniu nawet tego, co jest najważniejsze. Biorąc to wszystko pod uwagę i mając możliwość skorzystania ze źródeł prawidłowej wiedzy o Islamie chcieliśmy pomóc naszym polskim siostrom i braciom muzułmanom. Uważamy to też za nasz obowiązek. Spełniamy go z wielką radością i przyjemnością. Mamy nadzieję, że ta oto książka, którą dla was przetłumaczyliśmy dając jej tytuł „Przewodnik muzułmanina -1- Zasady wiary” będzie wam pomocna w poznaniu w sposób krótki i jasny naszej pięknej religii - Islamu, pomoże wam żyć świadomie i zgodnie z Islamem. Bardzo chcielibyśmy też, by każdy muzułmanin po przeczytaniu tej książki potrafił prawidłowo i godnie wyrażać się na temat swojej wiary i tematów jej dotyczących. Muzułmanin wyraża się zawsze ładnie, używa łagodnych słów, swoją mową wyraża szacunek wobec słuchających. Nie mówi na próżno. Wypowiadając się o Stworzycielu, Prorokach, pierwszych muzułmanach, uczonych islamskich, błogosławionych, zasłużonych ludziach w Islamie używa najpiękniejszych słów, wyraża się o nich z szacunkiem. W Islamie obowiązują pewne zwroty, są one używane przez muzułmanów na całym świecie. Nie powinny być one obce polskim muzułmanom. Przedstawiając tą wiedzę będziemy o nich informować i stopniowo ich używać. Chcemy w ten sposób przyzwyczaić czytelnika do prawidłowego wypowiadania się. Nasza religia jest godna tego. Z tego też względu polecamy przeczytanie tej książki przynajmniej jeden raz od początku do końca.

 

Wstęp

Bismillahir-rahmanir-rahim. Niech będą dzięki Wielkiemu Allahowi za to, że litując się nad wszystkimi ludźmi na świecie zsyła im to, co jest pożyteczne! Niech najpiękniejsze modlitwy i pozdrowienia będą razem z Jego ukochanym Prorokiem Muhammedem (niech pokój będzie z nim) oraz z tymi, którzy poznali wskazaną drogą przez tego wielkiego Proroka i przekazali ją nam nic w niej nie zmieniając!

Każdy człowiek pragnie wiecznego życia i osiągnięcia pełni szczęścia bez wysiłku i trudności. Osiągnięcie tego nie jest możliwe, ponieważ życie na ziemi jest przejściowe, pełne przykrości i nieszczęść. Wielki Allah stworzył ludzi, by ich przeegzaminować, sprawdzić. W tym egzaminie dary i utrapienia, błogosławieństwo i występność, dobro i zło przeplatają się. Sprawdza człowieka samowolą, wolnym wyborem i dlatego też obdarzył go rozumem, żeby z powodzeniem przeszedł ten egzamin. W każdym wieku zesłani prorocy i uczeni religijni wskazywali prawidłową drogę, byli przewodnikami. Prorocy wyjaśnili ludziom zakazy i nakazy Wielkiego Stworzyciela, a także to, co Jemu się nie podoba i czego On od nich oczekuje. Człowiek nigdy nie był bez nadzoru.

Religia jest drogą Wielkiego Stworzyciela. Jest receptą, w której przekazane są wskazówki pomocne w uzyskaniu szczęścia na ziemi i w życiu pozagrobowym. Zawarte w niej nakazy i zakazy są jak lekarstwo. Kto chce się uratować powinien ich używać. W życiu pozagrobowym - w Raju - nie ma śmierci, przykrości, choroby, trudności i nieszczęść, a nawet nie istnieje potrzeba jedzenia i picia. Tam istnieje spełnienie każdego pragnienia. Wielki Stworzyciel obiecał, że wynagrodzi każdego, kto żyje zgodnie z nakazami i zakazami Islamu.

Z czasem religie zesłane przez Wielkiego Stworzyciela dla ludzi w celu zyskania szczęścia zostały zmienione przez panujących tyranów i przez ludzi ulegających złym pragnieniom. Na ich miejsce wprowadzone zostały zepsute i wymyślone poglądy, błędne i niepełne zasady, w których zapomniano o istocie. Spośród tych boskich orędzi, przekazanych od pierwszego człowieka i pierwszego Proroka Adama (niech pokój będzie z nim), ostatnim jest nasza piękna religia Islam. Każdy zesłany prorok przez Wielkiego Stworzyciela jest prawdziwy i religia głoszona poprzez każdego z nich jest prawdą. Tak jak wszystkie zesłane wcześniej religie Islam też nakazuje ludziom najpierw mieć wiarę (IMAN) w celu uzyskania wiecznego szczęścia. Posiadający choć odrobinę tej wiary i z nią umierający na pewno zostanie uratowany. Pójdzie do Raju. Wielki Stworzyciel, jeśli zechce, to wybaczy braki w obowiązkach religijnych, w oddawaniu Mu czci i odpuści dokonane grzechy. Zaakceptowanie przez Niego dojrzałości wiary, jej całokształtu i czczenia Go jest związane z pięknem charakteru. Nasza religia nakazuje bycia miłym i życzliwym. Nie powinno się nikogo krzywdzić, nikomu łamać serca. Zły charakter jest szkodliwy dla jego wlaściciela.

Każdy muzułmanin, który wierzy w istnienie Wielkiego Allaha i w proroctwo Muhammeda (niech pokój będzie z nim) głoszącego Jego ostatnią religię, powinien najpierw poznać sześć zasad religii, które nazywają się zasadami wiary (ZASADY IMAN). Nie znając zasad iman nie jest się muzułmaninem. Wszyscy ci, którzy przyjęli Islam jako swoją religię powinni poznając ZASADY ISLAMU starać się spełniać obowiązki religijne, poprzez które czci się Wielkiego Allaha. Prawidłowy muzułmanin jest dobrym, mądrym człowiekiem, jest posłuszny nakazom Wielkiego Allaha, przestrzega prawa innych ludzi, nie krzywdzi swojej rodziny, krewnych, sąsiadów, nauczycieli, biedaków i sierot oraz wszystkich innych, a nawet zwierząt. Ostrzega czyniących zło. Taki muzułmanin jest kochany przez Allaha i wszystkich ludzi, żyje spokojnie i wygodnie. Niech Wielki Allah ma nas wszystkich w swojej opiece, pozwoli nam zawsze na dokonywanie tego, co jest pożyteczne, zaliczy nas do najlepszych i obdarzy Rajem. Amin.=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=