Witam
Modlitwy
=> Fatiha
=> Al-Kursi
=> 56.ŁAKYA SURE(Wydarzenie)
=> Wychodząc i wracając do domu
=> Kenzul-ars dua.
=> 99 imion Allaha
=> Modlitwa na znalezienie zguby lub skradzionej rzeczy.
=> Zikr
=> Ajety,które słysząc lub czytając trzeba zrobić sedzde/pokłon
=> Istihare
=> Bismillahirrahmanirrahim
=> Sury Ihlas(112), Felak(113), Nas(114)
=> NowyRokMuzułmański.
=> Modlitwa na nieporozumienia w rodzinie
=> Salewat-y szerife
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

Sury Ihlas(112), Felak(113), Nas(114)

Ihlas 112

Bismil-la-hir'Rahman-ir'Rahim
Kul-hu ł`Allahu-Ahad
Allahus-Samad
Lam-jalid-ła-lam-julad
ła-lam-jakun'lahu-kufułan-Ahad


Felak 113

Bismil-la-hir'Rahman-ir'Rahim
Kul-audhu-bi-Rabbil-falak
Min'szarri-ma-khalak
ła-min'szarri-ghasikin-idha-łagab
ła-min'szarrin-naffa-thati-fil-u'kad(i)
ła-min'szarri-hasidin-idha-hasad.

Nas 114

Bismil-la-hir'Rahman-ir'Rahim
Kul-audhu-biRabb'in-Nasi
Maliki'in-Nasi
Ilahin-Nasi
Min'szar'ril-łas-ła'sil-khan'naas
Alladhi-jułas-łisu-fii-sudırin'nasi
Min-al-dzin'nati-łan-naas


do posłuchania:
http://www.biriz.biz/kuran/quran/Quran.html=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=