Witam
Modlitwy
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
=> NASZA PIĘKNA RELIGIA: ISLAM
=> JAKA POWINNA BYĆ NASZA WIARA?
=> ZASADY WIARY
=> I. Wiara w Wielkiego Allaha
=> II.Wierzyć w Anioły
=> III.Wierzyć w Księgi
=> III.Wierzyć w Księgi cd.
=> IV.Wierzyć w Proroków
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego cd.
=> VI.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA cd.
=> ZAKOŃCZENIE
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego cd.

9.W mahszer będzie orędownictwo

 

W mahszer zebrane wszystkie stworzenia będą prosiły wszystkich proroków, żeby jak najprędzej za nimi się wstawili. Każdy z proroków przedstawiając jakiś pretekst, usprawiedliwiając się poleci pozostałych proroków. Tak będzie trwało aż do posłania po Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem). Nasz ukochany Prorok głosił: „Ja najpierw przed wszystkimi będę orędownikiem i przed wszystkimi najpierw moje orędownictwo zostanie przyjęte” (Muslim, Imam Rabbani). W Ahiret prorocy, weli, prawidłowi muzułmanie, aniołowie i ci, którym Allahu teala zezwolił będą orędownikami i ich orędownictwo zostanie przyjęte (Mewlana Halid Bagdadi).

Na temat orędownictwa-szefaat w Świętym Koranie znajduja się wersety w Surach: Sebe 23, Taha 109, Merjem 87, Zuhruf 86, Enbija 28, Nedżm 26, Bekara 255, Junus 3, Zummer 44, Araf 53, Szuara 100, Rum 13, Sedżde 4, Jasin 23, Muddessir 48, Nisa 64.

W mahszer będzie pięć rodzajów orędownictwa:

1- W dniu kyjamet grzesznikom na miejscu mahszer dokuczy długie oczekiwanie w tłumie i lamentując będą błagać o jak najszybsze dokonanie rozrachunku. Z tego powodu okazane będzie orędownictwo.

2- W celu dokonania łatwego i szybkiego przepytania i rozliczenia.

3- Grzesznym muzułmanom, by nie spadli z Mostu Syrat do Dżehennem i chronienia ich od męk w Dżehennem.

4- W celu wyciągnięcia z Dżehennem muzułmanów, którzy będą mieli dużo grzechów.

5- W celu podniesienia stopnia należących do Dżennet. W Dżennet będzie znajdowała się nieskończona liczba dóbr i osiem stopni dla tych, którzy tam będą przebywać w nieskończoność. Wszystkim stopień, siedziba będzie dana ze względu na siłę wiary i dokonane uczynki.

 

10.Rozrachunek i Waga (Mizan)

 

W Ahiret będzie się przepytywanym i rozliczanym z czynów na ziemi. Do każdego człowieka przyleci jego zeszyt czynów. Prawidłowym i dobrym muzułmanom przyjdzie on z prawej strony, zaś niewierzącym, złym ludziom z tyłu lub z lewej strony. W tym zeszycie będzie znajdowało się wszystko małe i duże to, co człowiek zrobił źle i dobrze, otwarcie lub po kryjomu. Anioły Kiramen Katibin wyjawią nieznane czyny poprzez wiedzę Allahu teala i poinformowanie przez organ, którym ten grzech został uczyniony. Ze wszystkiego będzie się przepytywanym i rozliczanym. Za wolą Allahu teala każda tajemnica zostanie ujawniona. Zadawane będą pytania: Aniołowie, co robiliście w niebie i na ziemi ? Prorocy, w jaki sposób poinformowaliście o prawach Allahu teala i o zasadach boskich religii ? Wszyscy ludzie, w jaki sposób podporządkowaliście się prorokom, jak postąpiliście z zesłaną wam religią ? W jaki sposób uważaliście na prawa istniejące pomiędzy wami ? W mahszer zostaną wynagrodzeni i obdarzeni darami posiadający wiarę, dobre uczynki i ładny charakter. Ludzie złego charakteru, złych czynów zostaną ciężko ukarani. Nasz błogosławiony Prorok głosił (wg Tirmizi), że w Dniu Kyjamet wszystkim zadawane będą te cztery pytania: gdzie spędziło się życie, jak postępując spędziło się młodość, gdzie i jak zdobyło się majątek i jak się go używało, czy postępowało się zgodnie z poznaną nauką, czy też nie ?”

Poprzez sprawiedliwość Allahu teala za niektóre małe grzechy też zostanie się ukaranym. Allahu teala wybaczy poprzez Swoją łaskę i dobrodziejstwo temu muzułmaninowi, któremu zechce wszystkie małe i duże grzechy. Jeśli zechce to wszystkie grzechy poza bluźnierstwem, bałwochwalstwem wybaczy, jeśli zechce to nawet za mały grzech ukarze. Niewierzący posiadający św. księgi i ich nie posiadający tzn. ci, którzy nie uwierzyli, że Muhammed (alejhisselam) został zesłany wszystkim ludziom jako Prorok i ci, którym nie spodobał się, choć jeden z głoszonych przez Niego z nakazów i zakazów na pewno zostaną wtrąceni do Dżehennem i doznają tam nieskończonych męk.

W dzień kyjamet będzie znajdował się przez nas nieznany przyrząd pomiarowy, waga do obliczenia uczynków tzw. Mizan. Allahu teala w Świętym Koranie w Surze Enbija 47 głosi: „My w dniu kyjamet założymy specjalne mizany (wagi) sprawiedliwości. W końcu nikt nie dozna poprzez cokolwiek niesprawiedliwości. (Dokonany czyn) jeśli będzie nawet wielkości ziarenka gorczycy, to przyniesiemy go (położymy na mizan). My (wszystkim) wystarczymy jako rozliczający.”

 

11.Basen Kewser

 

Na miejscu mahszer każdy z Proroków będzie miał basen (staw, sadzawkę). Przed wejściem do Dżennet będzie z tego basenu ze swoją wspólnotą pił wodę. Basen Kewser (Sura Kewser 1) będzie należał do naszego ukochanego Proroka Muhammeda (alejhisselam). Będzie wielkości jak miesięczna droga. Woda jego będzie bielsza od mleka i będzie przepięknie pachniała. Znajdujących się wokół niego kielichów będzie więcej niż gwiazd. Raz pijący z niego nigdy nie dozna pragnienia. Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) głosił: „Ja przed wami przyjdę najpierw do basenu. Przychodzący do basenu i pijący z niego wodę nigdy więcej nie będzie spragniony. Ten, kto nie będzie spragniony pójdzie do Dżennet.”

 

12.Most Syrat

 

W mahszer wszyscy ludzie po rozliczeniu przejdą przez Syrat. Na rozkaz Allahu teala most Syrat zostanie założony nad Dżehennem. Wszystkim będzie nakazane przejście przez ten most. Tego dnia wszyscy prorokowie będą błagać: „O, Stworzycielu (Nasz Rabbi) ! Daj nam dobry koniec!” Należący do Dżennet przejdą łatwo przez most i pójdą do Dżennet. Niektórzy z nich przejdą jak błyskawica, część z nich jak wiatr, jeszcze inni jak biegnący koń. Most Syrat będzie cieńszy od włosa i ostrzejszy od miecza. Z Islamem na ziemi jest tak samo. Staranie się być podporządkowanym całkowicie Islamowi jest jak przejście przez most Syrat. Tutaj walczący z trudem ze swoimi pragnieniami pociągającymi do zła przejdzie przez most Syrat łatwo i szybko. Nie podporządkowani Islamowi, ulegający swoim pragnieniom przejdą przez Syrat z trudem. Z tego względu Allahu teala wskazaną prawidłową drogę w Islamie nazwał Syrat-y mustakim. Podobieństwo nazw wskazuje na to, że znajdujący się na drodze Islamu jest jak na przejściu przez most Syrat.

Należący do Dżehennem pospadają z Syrat do Dżehennem. Niewierzących nogi nie będą potrafiły utrzymać się na Syrat i ślizgając się pospadają. Niewierzący zachowujący się jak muzułmanie (munafyk) przez pewien czas będą szli razem z muzułmanami, potem Allahu teala obdarzy ich ciemnością. Będą się zwracać do prawidłowych muzułmanów, którym z przodu i po prawej stronie będzie świeciła światłość, by poczekali na nich, bo chcą skorzystać z ich światłości. Muzułmanie odpowiedzą im na to, że tą światłość przynieśli ze świata i niech oni wrócą z powrotem na ziemię i tam szukają światłości. Wtedy to Allahu teala postawi ścianę pomiędzy nimi. Wnętrzem jego będzie Dżennet, a na zewnątrz Dżehennem. Należący do munafyk pozostaną na zewnątrz, nogi ich nie wytrzymają i pospadają jeszcze niżej. Chrońmy się od tego u Allahu teala.

Nasz ukochany Prorok głosił: „Przed wszystkim najpierw przez most Syrat przejdę ja i moja wspólnota. Przechodząc przez most Syrat poza Prorokami nikt nie powie ani słowa. Oni zaś będą mówili: O, Nasz Rabbi ! Obdaruj pomyślnym końcem nasze wspólnoty !” (Tezkire)

Składając ofiarę wybierajcie sobie duże ! Wasze ofiary będą wam wierzchowcem na syrat.” (Hadis-i szerif-Rijad-un Nasihin)

 

13.Siedem pytań na moście Syrat

 

Na moście Syrat, który będzie od włosa cieńszy i od miecza ostrzejszy, na którym będzie ciemniej niż w nocy, który będzie się ciągnął przez tysiąc lat na dół, tysiąc lat do góry i tysiąc lat po równinie w siedmiu miejscach zadawane będą pytania. Jeśli nie da się na nie odpowiedzi, to za każde z nich będzie dane tysiąc lat męk. Te siedem pytań dotyczyć będzie: wiary, salat, postu, hadż, zekat (zaka), praw innych stworzeń, ablucji w tym gusl i istindżad (oczyszczenie i obmycie miejsc intymnych po czynnościach fizjologicznych).

 

14.Raj (Dżennet) i Piekło (Dżehennem)

Raj (Dżennet) i Piekło (Dżehennem) już teraz istnieje. Dżennet znajduje się siedem warstw ponad niebem. Dżehennem znajduje się pod wszystkim. Istnieje osiem Dżennet i siedem Dżehennem. Dżennet jest większy od kuli ziemskiej, słońca i nieb wziętych razem (wg Sury Imran 133). Dżehennem jest większe od słońca. W dniu kyjamet po rozliczeniu ludzie zostaną zesłani do Dżennet lub wrzuceni do Dżehennem. Dary i dobra w Dżennet i męki w Dżehennem są nieskończone. O tym jest jasno wyjaśnione w Świętym Koranie i w św. hadisach. Wierzący posiadający więcej grzechów niż dobrych uczynków wejdą do Dżehennem i po pewnym czasie, po odcierpieniu za grzechy pójdą do Dżennet. Posiadający w sercu, choć odrobinę iman (wiarę) zyska miłosierdzie Allahu teala i nie będzie wiecznie przebywał w Dżehennem, pójdzie do Dżennet.

Dżennet: Jest to miejsce, w którym zebrane są wszystkie piękna, które można sobie wyobrazić lub nie. Przyjemności i smaki świata są niczym w porównaniu z nim. Znajdującym się w Dżennet będzie podawane przed nimi każdego rodzaju jedzenie i napoje. Bez wysiłku takich czynów jak zrywanie, gotowanie, przygotowywanie itp. będzie się piło, jadło i korzystało z tego, co się zechce. Będzie się tam razem z rajskimi aniołami (huryski i gylman), w nieskończoność będzie się żyło w przyjemnościach. Część ludzi, którzy zasłużą na Dżennet będzie przebywała w willach i będą pokazywane im miejsca, które zechcą zobaczyć i będą zaprowadzani tam, gdzie zechcą. Ludzie bez względu na wiek w jakim umrą w Dżennet będą mieli po 33 lata. Małżonkowie będą razem, jeśli tego zechcą. Kochający zasłużonych w Islamie będzie też razem z nimi. Ostatni wierzący wchodzący do Dżennet zyska siedem razy więcej dóbr niż te, które znajdują się na całym świecie.

Stopień i nagrody w Dżennet będą dawane wszystkim według ich nauki i ibadet. Będzie istniało osiem Dżennet. Dżennet-i Adn jest miejscem najwyższego stopnia i największych darów. Wejdą do niego Prorokowie, najlepsi spośród muzułmanów i męczennicy (szehit). Dżennet-i Firdews będzie przewyższał pozostałe, będzie w nim dużo ogrodów. Do następnych należy Dżennet-i Naim, Dżennet-i Huld, Dżennet-ul Me’wa, Darus-selam, Darul-Karar i Darul-Dżelal.

Dla wierzącego świat jest jak areszt.” (Muslim)

Świat w porównaniu z macicą matki jest jak Dżennet, zaś w porównaniu z Dżennetem jest jak śmietnik.” (M.Name)

W Dżennet znajdują się dary, których nikt nie widział, o których nikt nie słyszał i nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić.” (Muslim)

Pomiędzy darami w Dżennet i na ziemi istnieje tylko podobieństwo w nazwach.” (Bejheki)

Wchodzący do Dżennet nie umrze, będzie żył wiecznie. Będzie zawsze szczęśliwy, nie będzie się martwił, nie wpadnie w beznadzieję, jego ubranie nie zestarzeje się i zawsze będzie młody.” (Ibni Ebiddunya)

Ludzie w Dżennet nigdy nie zachorują i nie zestarzeją się, nigdy nie będą smutni, zawsze będą szczęśliwi.” (Muslim)

Na temat Dżennet istnieją wersety w Surach: Junus 26, Insan 20, Nahl 97, Sedżde 17.

Dżehennem: Będą tam dokonywane przeróżne męki. „Kto będzie uparcie buntował się Allahu teala i Jego prorokowi, zaprzeczając przekroczy granice postawione przez Allahu teala, ten zostanie wtrącony do nieskończenie wiecznego Piekła. Dla nich są w Piekle bardzo straszne męki.” (Nisa 14)

Jak ogniem będzie ono wypełnione, tak i będą tam miejsca zwane Zemherir, w których będzie bardzo ostre zimno. Niektórzy będą męczeni najpierw wrzucaniem do ognia, a potem do zimna.

Dżehennem będzie się składało z siedmiu warstw. Pierwsza warstwa będzie najłagodniejsza. Jednak ogień jej będzie siedemdziesiąt razy silniejszy od ognia ziemskiego. Nazywa się Dżehennem. Tutaj niektórzy z muzułmanów będąc paleni zostaną oczyszczeni z grzechów. Druga warstwa Dżehennem będzie jeszcze straszniejsza. Nazywa się Sa’ir (wg Sury Nisa 55). Tutaj będą paleni ci, którzy zmienili Torę. Od tej warstwy będzie jeszcze gwałtowniejsza warstwa zwana Sekar (wg Sury Muddessir 26,27), w której będą męczeni zmieniający Ewangelię. W czwartej warstwie zwanej Dżahim (wg Sury Szuara 91-93) będą męczeni czczący słońce, gwiazdy. W piątej warstwie zwanej Hutame (wg Sury Humeze 1-7) będą męczeni czczący ogień, krowy. Do nich należą wyznawcy budda, brahma. Szósta warstwa nazywa się Lazy (wg Sury Lejl 13-15) i będą w niej męczeni ci, którzy nie posiadali żadnej religii, komuniści, masonowie. W Dżehennem siódma warstwa znajduje się najgłębiej i najstraszniejsze będą w niej dokonywane męki. Nazywa się Hawije i będą w niej paleni ci, którzy nie będąc wierzącymi zachowywali się jakby uwierzyli i ci, którzy odeszli od Islamu, stali się murted (wg Sury Karia 8-11).


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=