Witam
Modlitwy
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
=> NASZA PIĘKNA RELIGIA: ISLAM
=> JAKA POWINNA BYĆ NASZA WIARA?
=> ZASADY WIARY
=> I. Wiara w Wielkiego Allaha
=> II.Wierzyć w Anioły
=> III.Wierzyć w Księgi
=> III.Wierzyć w Księgi cd.
=> IV.Wierzyć w Proroków
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego cd.
=> VI.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA cd.
=> ZAKOŃCZENIE
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego

Życie wszystkich żywych stworzeń jest ograniczone pewnym okresem. Na pewno przyjdzie ich koniec. Nasz Wielki Stworzyciel twórca i właściciel wszystkiego poinformował o tym, że wszystko jest przejściowe i wszystko dozna śmierci. Dla wszystkich życie na ziemi skończy się, po nim rozpocznie się nieskończone inne życie.

Ziemia jest miejscem egzaminu i polem uprawnym życia pozagrobowego. Po śmierci ludzie doznają najpierw życia grobowego, a potem życia, które nigdy się nie skończy. Ahiret jest nieskończenie trwającym życiem rozpoczynającym się śmiercią człowieka, po końcu świata, powstaniu z grobów umarłych, rozliczeniu się na Sądzie Ostatecznym, według czynów i ibadet wysłaniu do Raju (Dżennet) lub Piekła (Dżehennem).

W jednym ze św. Hadisów głoszone jest: „Dla życia na ziemi pracuj tyle ile na niej będziesz przebywał. Dla Ahiret biorąc pod uwagę to, że będziesz tam w nieskończoność. Bądź posłuszny Allahu teala tak, jak Go potrzebujesz. Jak będziesz potrafił wytrzymać Dżehennem, tyle grzesz.” (Hadis-i szerif-Ejjuhel Weled)

 

1.Co to jest dzień życia pozagrobowego (Dzień Ahiret)?

Jest to dzień, w którym zakończy się życie na ziemi. Początkiem tego okresu jest dzień śmierci człowieka. Trwa do końca świata. Koniec świata jest ponownym odżyciem po śmierci wszystkich ludzi i stworzeń. Powinno się wierzyć we wskrzeszenie ludzi po śmierci. Po rozłożeniu się kości i ciała w ziemię i w gaz wszystko ponownie razem się złoży, duchy wejdą do ciał, wszyscy powstaną z grobów. Z tego względu ten czas nazywa się Dniem Końca Świata (Dniem Kyjamet).

Allahu teala poinformował w Surze Hadż, że jeden dzień ahiret jest jak tysiąc lat na ziemi. Dlaczego będzie tyle trwać, wie tylko Allahu teala. W Ahiret nie ma istniejącego na ziemi dnia, nocy, miesiąca i roku.

 

2.Śmierć i życie grobowe

Zakończenie łączności ducha z ciałem nazywa się śmiercią. Jest przejściem człowieka z pewnego stanu w zupełnie inny. Można porównać to z przeprowadzką z jednego domu do innego. W Świętym Koranie w Surze Imran 185 jest na ten temat: „Każde stworzenie skosztuje śmierci.” Skosztowanie czegokolwiek jest możliwe tylko poprzez życie. Zakończenie życia śmiercią jest początkiem nowego życia. Jest to życie grobowe. Powinno się wierzyć w życie grobowe. Grób jest kwaterą, etapem.

Ludzie znajdują się we śnie, umierając obudzą się.” (Hadis-i szerif-Ihjatu Ulumiddin)

Grób jest jednym ogrodem z ogrodów Raju lub dołem z dołów Piekła.” (Hadis-i szerif-Ahwal-ul-Kubur)

Męki w grobie dokonane będą z tych trzech powodów: obgadywania, donosicielstwa i rozpryskiwanego na siebie moczu.” (Hadis-iszerif-Letaif-ul-Mearif)

Śmierć wystarczy ludziom jako dobra, pouczająca rada. Tym, co chcą być bogaci wystarczy wiara w kaza i kader.” (Bejheki, Taberani)

Przypominajcie sobie często o śmierci. Pamięć o niej chroni człowieka od popełnienia grzechu i jest powodem powstrzymania się od tego, co jest szkodliwe w ahiret.” (Berika)

Gdyby zwierzęta wiedziały o tym, o czym wy wiecie - co nastąpi po śmierci, to do jedzenia nie znalazłoby się tłustego zwierzęcia.” (Berika)

Kto w dzień i w nocy pamięta o śmierci, ten będzie w Dniu Końca Świata obok męczenników.” (Berika)

Poinformowane jest, że jak wierzący i niedokonujący braków w ibadet zostaną w grobie obdarzeni nagrodą, dobrem i darami, tak i niewierzący i grzeszący muzułmanie zaznają męki.

Pytania w grobie: Zmarły po złożeniu do grobu odżyje w nieznanym mu życiu, dozna wygody lub będzie męczony. Poinformowane jest otwarcie w św. Hadisach, że Anioły Munker i Nekir w nieznanych postaciach ludzkich przyjdą do grobu i będą (zadawały pytania. Pytania grobowe będą pochodziły ze wszystkiej lub części wiedzy o wierze. Z tego powodu powinno się nauczyć na pamięć swoje dzieci pytania i odpowiedzi grobowe. “Do umarłego po złożeniu go w grobie przyjdą dwa anioły. Trzymając jego spytają się: Kto jest twoim Stworzycielem? Zmarły odpowie: Moim Stworzycielem jest Allahu teala. Następnie spytają się: Kto wam został zesłany? Zmarły odpowie: Od Allahu teala resul, prorok. Wtedy spytają się jego: Skąd o tym wiesz? Umarły odpowie: W księdze Allahu teala w Świętym Koranie przeczytałem. Jemu uwierzyłem i potwierdziłem.” (Hadis-i szerif-Letaif-ul-Mearif)

Prawidłowo odpowiadającym na te pytania grób zostanie powiększony, w grobie otwarte zostanie okno, rano i wieczorem będzie widział swoje miejsce w Raju, anioły będą dokonywały mu dobre uczynki, głosiły radosne nowiny. Nie dający prawidłowej odpowiedzi będzie bity żelaznymi młotkami tak mocno, że wszystkie stworzenia poza ludźmi i dżinami będą słyszały jego krzyki. Grób jego będzie tak ciasny, że będzie ściskał kości. W Piekle zostanie otwarta dziura. Rano i wieczorem będzie mógł zobaczyć swoje miejsce w Piekle, w grobie do Dnia Sądu Ostatecznego będzie męczony.

3.Koniec świata (kyjamet)

Na pewno po śmierci dojdzie do odżycia. Poza Allahu teala nikt nie wie, kiedy będzie koniec świata (Kyjamet). Na ten temat napisane jest w Świętym Koranie:

Ej, mój ukochany Proroku! Będą się ciebie pytali, kiedy dojdzie do wybuchu kyjamet! Powiedz im: -O tym tylko mój Stworzyciel wie. Nikt tego nie wie. Gdy przyjdzie czas, to tylko Allahu teala doprowadzi go do skutku. W niebie i na ziemi, aniołom, ludziom i dżinom wieść o tym strasznym dniu kyjamet byłaby zbyt ciężka. Przyjdzie do was nieoczekiwanie.” (Sura Arafat 86)

Niewątpliwie, Allahu teala wie, kiedy zajdzie kyjamet.” (Sura Lokman 34)

Ej, ludzie! Bójcie się męk Stworzyciela. Na pewno trzęsienie kyjametu jest czymś wielkim. W dniu, gdy zobaczycie, matki zapomną o karmionych piersią niemowlętach i je porzucą, kobiety ciężarne poronią swoje dzieci. Tego dnia z powodu tej grozy zobaczy się ludzi jakby byli pijani, gdy tymczasem oni nie będą pijani. Jednak męki Allahu teala są bardzo straszne.” (Sura Hadż 1-2)

Kyjamet na pewno przyjdzie. Nie ma w tym żadnej wątpliwości.” (Sura Hadż 7)

W św. Hadisie (Ebu Hurejre, Buhari 35) podano: „Jest pięć spraw, które poza Allahu teala nikt nie wie: kiedy będzie koniec świata, kiedy będzie padał deszcz i jego ilość, płeć dziecka znajdującego się w macicy matki po zapłodnieniu, co jutro będzie robił człowiek, kiedy i gdzie się umrze.”

Jednak nasz Prorok informuje o znakach końca świata (kyjamet) i ich początkach. Najpierw dojdzie do małych znaków, później do dużych znaków i niespodziewanie do wybuchnięcia kyjamet. W św. Hadisie (Muslim) głoszone jest, że kyjamet zajdzie, gdy na ziemi będą tylko źli ludzie.

(Na temat kyjamet jest też mowa w Surze Kamer:46, Araf:187)

 

4.Informacje Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) dotyczące przyszłości

Niektórzy nie wierzą w cuda i stany cudotwórcze. Mówią, że Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) nie znał przyszłości. Jeśli Allahu teala poinformował, to Prorok Muhammed mógł znać przyszłość, to co nastąpi (Sura Dżin: 27). Nasz błogosławiony Prorok alejhisselam widział też to, co było za jego tyłem: „Wypełnijcie szereg podczas salat (safa), ponieważ widzę was też jak jestem do was tyłem.” (Muslim) „Dokonujcie ruku i sedżde (podczas salat) prawidłowo. Przysięgam Allahowi, że widzę was też jak robicie ruku i sedżde.” (Buhari, Muslim)

Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) poinformował w św. Hadisach o przyszłości. Rozpoczynają się one słowami: “Przyjdzie taki czas, że...” Te informacje należą do cudu. Oto niektóre z nich:

... ludzie będą myśleli tylko o pieniądzach. Nie będą myśleć o tym, co jest zakazane a co jest zezwolone.” (Buhari)

... łapówki będą dawane pod nazwą prezentu, by przestraszyć innych będą mordowani niewinni ludzie.” (I.Gazali)

... uczeni, imamowie zabiją salat, pozostawią go na zrobienie na później.” (Muslim)

... ukażą się kłamcy, którzy będą mówić, że są prorokiem, po mnie nie przyjdzie prorok.” (Miszkat)

Wystąpią tacy, co poprzez zniszczenie sunny będą starali się zepsuć religię.” (Dejlemi)

... wystąpią tacy, co będą mówić, że poza Świętym Koranem nie podporządkują się niczemu innemu.” (Ebu Dawud)

... gdy wypowie się ode mnie hadisę, to będą mnie dementować mówiąc: Prorok tak nie powie, zostaw hadis, patrz na Koran.” (Ebu Jala)

... wystąpią tacy, którzy będą mówić, że poza Świętym Koranem nie przyjmą innego źródła (sunna, idżma, kyjas).” (Ebu Dawud)

... wersety zesłane ze względu na niewierzących będą używane jako dowód, by oczernić muzułmanów.” (Ibni Omer) Tak też się stało. Niektóre wersety używane są jako dowód, by oczernić Eshab-y Kiram. Doszło do cudu Proroka (alejhisselam).

... sunna będzie tak brzydko ukazywana jakby była innowacją (bidat). Upodobanie do bidat będzie takie jakby to była sunna. Podporządkowany do sunny pozostanie sam. Podporządkowany do bidat będzie miał wielu pomocników.” (Szira)

... Święty Koran będzie czytany dla światowych korzyści.” (Ebu Dawud)

... w meczetach będzie ponad tysiąc osób robiło salat, wśród nich nie będzie nawet jeden mumin.” (Dejlemi)

... uczeni będą powodem intryg, wzrośnie liczba meczetów i hafiz (znających na pamięć Koran), jednak prawdziwych uczonych w ogóle się nie znajdzie.”(Ebu Nuajm)

... później przychodzący będą oskarżać wcześniejszych uczonych o ciemnotę.” (Asakir)

... ludzie religii rozpatrywując delikatne sprawy będą dezorientować ludzi.” (Taberani)

... nie będzie uczonych w religii, ich miejsce zajmujący ciemniacy nieposiadając wiedzy będą dawali błędne fetwy, będą starali się wszystkich odprowadzić z prawidłowej drogi.” (Buhari)

... ludzie religii będą dawali fetwy wg życzeń ludzi. To, co jest zakazane powiedzą, że jest zezwolone, a to, co zezwolone, że jest zakazane. Religię będą wykorzystywać jako środek w zdobyciu zysku.” (Dejlemi)

... na hadż (pielgrzymkę do Mekki) będą udawać się rządcy w celach podróżnych, bogaci w handlowych, biedni by żebrać, urzędnicy religijni na pokaz.” (Hatib)

... człowiek będzie w stanie chronić swoją religię i swoje życie tylko dzięki pieniądzom. Nie posiadający złota i srebra (pieniędzy) nie będzie miał spokoju.” (Taberani)

... człowiek będzie troszczył sią tylko o żołądek. Szacunkiem będzie jego majątek, kyble (kierunek podczas salat) kobieta, religią pieniądze.” (Sulemi)

... każdy wiek będzie gorszy od poprzedniego. W ten sposób do końca świata będzie się psuło.” (Hadika)5.Ma
łe oznaki

Małe oznaki wskazują na to, że dzień kyjamet się zbliżył. Wszystkie z nich już zaszły. Liczba ich jest wielka. Poniżej zamieszczamy niektóre z nich:

 • Ludzie przestaną zajmować się nauką, rozpowszechni się ciemnota. Niewykształceni ludzie będą stawali na czele ludziom, będą im rządzili, ich polecenia będą spełniane.

 • Wśród ludzi nie znajdzie się nikogo, komu można byłoby zaufać.

 • Wśród ludzi znajdujący się najniżej, prostacy będą wywyższani, będą przewodnikami. Wszędzie będzie liczono się z ich słowem.

 • Jak zmniejszy się liczba dokonujących ibadet, tak wśród nich większość nie będzie posiadała wiedzy religijnej. Dokonywać będą ibadet według zwyczajów.

 • Wśród ludzi nauki wzrośnie liczba uciskających, niesprawiedliwych, grzeszników. W celu uratowania się od szkód będzie się gościło złych ludzi.

 • Głowy rodziny (mężczyźni) ulegając swoim żonom buntować będą się swoim rodzicom. Kobiety przestaną być posłuszne swoim mężom, nie będą okazywały im szacunku i poważania.

 • Wśród kobiet i mężczyzn wzrośnie liczba pośredniczących pomiędzy nimi do grzechu. Cudzołóstwo, homoseksualizm i grzeszenie stanie się modą.

 • Chwaleni ludzie nie będą posiadali ani odrobiny wiary.

 • Rozpowszechni się wszędzie morderstwo, każdego rodzaju intrygi i rozruchy.

 • Wszędzie wzrośnie liczba tyranów i bandytów, będą na siłę ludziom odbierane ich majątki.

 • Ludzie nie będą darzyć się nawzajem miłością. Nie będzie się szanowało starszych, nad młodszymi nie będzie się litowało. Zniknie współczucie.

 • Prawidłowo mówiący będą wszędzie wyganiani, wyrzucani z pracy.

 • Czyny zgodne z Islamem będą uważane za wstyd i błąd. Przestanie się w ten sposób postępować.

 • Szaleństwa i nadmiary wzrosną. Nie pozostanie nikt, kto będzie podporządkowany nakazom i zakazom Islamu.

 • Z Islamu pozostanie tylko jego imię, zaś ze Świętego Koranu tylko obrazek. Wśród czytających Święty Koran i ludzi religii wzrośnie pragnienie zbierania majątku, bycia bogatym.

Liczba mężczyzn zmaleje, kobiet wzrośnie.” (Buhari)

Instrumenty muzyczne wszędzie się rozpowszechnią.” (Bejheki)

Anarchia i śmierć się powiększy.” (Ibni Madże)

Czyny będą dawane nieuprawnionym.” (Buhari)

Uczeni wg życzeń będą dawali fetwy, to co jest zakazane powiedzą, że jest zezwolone.” (Dejlemi)

Prostytucja się rozpowszechni.” (Hakim)

Wzrosną trzęsienia ziemi, intrygi, morderstwa.” (Buhari)

Źli zapanują nad światem.” (Tirmizi)

Rodzeństwo będzie różnych religii.” (Dejlemi)

Żydzi będą walczyć z muzułmanami.” (Muslim)

Mężczyzna na skraju drogi będzie współżył z kobietą.” (Hakim)

Ukażą się mówiące zwierzęta.” (Tirmizi)

 

6.Duże oznaki

Po ukazaniu się wszystkich znaków informujących o zbliżeniu się końca świata (kyjamet) wystąpi dziesięć wielkich oznak. Przed ukazaniem się ich kyjamet nie wybuchnie. Nasz ukochany Prorok głosił: „Nim nie dojdzie do wystąpienia dziesięciu wielkich znaków, kyjamet nie wybuchnie.” O tych oznakach powiedziano w św. hadisach:

Duhan-dym (Sura Duhan 10), Dedżdżal, Dabbetul-erd (Sura Neml 82), słońce zacznie wschodzić na zachodzie, z nieba zejdzie Isa alejhisselam (Sura Zuhruf 61), ukaże się Jedżudż i Medżudż (Sura Enbija 96), dojdzie do zapadnięcia się ziemi na wschodzie, zachodzie i w Arabii, po nich wystąpi w Jemenie ogień, który skupi ludzi w jednym miejscu.” (Muslim)

Dym będzie dla wierzących jak katar, dla niewierzących bardzo straszny.”(Ebu Dawud)

Dedżdżal wystąpi ze stron wschodnich.” (Muslim, Ebu Dawud, Tirmizi, I.Madże, I.Ahmed, I.Ebi Szejbe, Hakim)

Dedżdżala jedno oko będzie ślepe.” (Buhari, Muslim, Ebu Dawud, Ebu Nuajm)

Dedżdżal będzie niskiego wzrostu, włosy jego będą kręcone.” (Ebu Dawud)

Dedżdżal nie wejdzie do Mekki i Medyny.” (Buhari, Muslim,Muwwatta, Tirmizi, I.Ahmed)

Dedżdżal nie będzie posiadał dzieci.” (Ahmed)

Dedżdżal powie, że jest bogiem.” (I.Ebi Szejbe)

Od Adama do Kyjamet nie ma większej intrygi niż Dedżdżal.” (Muslim)

Dabbetul-erd poprzez dotknięcie Asa-i Musa (laską Mojżesza) oświetli twarz wierzącego, zaś poprzez Muhr-u Sulejmany (pieczęcią Sulejmana) zapieczętuje nos niewierzącego. Kto jest wierzący a kto niewierzący będzie się wiedziało.” (Tirmizi)

Nim nie wzejdzie słońce na zachodzie nie dojdzie do Kyjamet. Wtedy to też, jeśli nawet wszyscy uwierzą, to nie przyniesie im to korzyści.” (Buhari, Muslim)

Jedżudż i Medżudż należą do pierwszych znaków Kyjamet. Będą starali się zburzyć świat. Będą pili z rzeki Eufrat i Didżle, jezioro Taberije wysuszą. Gdy dojdą do Bejti Makdise, to powiedzą –Zabiliśmy tych na ziemi, teraz tych w niebie zabijemy- i będą rzucali strzały w stronę nieba i gdy strzały zabrudzone krwią wrócą, to powiedzą –Tych w niebie też zabiliśmy.(I.Dżerir)

Na wschodzie, na zachodzie i w Arabistanie dojdzie do zaćmienia księżyca i zapadnięcia się ziemi.” (B.Arifin)

Ogień wybuchający w Hidżaz oświetli szyje wielbłądom znajdującym się w Basra.” (Muslim)

Gdy przyjdzie Isa, to zabije Dedżdżala.” (Muslim, I.Ahmed, Taberani Rujani, Zija el Makdisi)

Szczęśliwi są ci, którzy będą żyli, gdy zejdzie Isa...” (E.Nuajm)

Isa zejdzie, będzie walczył na drodze Islamu. Na ziemi zapanuje pokój. Będzie tak, że lew z wielbłądem, tygrys z krową i wilk z owcą będą swobodnie chodzili, a dzieci bawiły się z wężami. Isa po czterdziestoletnim życiu umrze.” (Ebu Dawud)

Isa zostanie obok mnie pochowany.” (Tirmizi)

Nim nie dojdzie do zajścia dziesięciu znaków, to kyjamet nie dojdzie do skutku. Jednym z nich jest zejście Isa.” (Muslim, E.Dawud, Tirmizi, I.Madże, Nesai, I.Ahmed, Taberani, I.Hibban ,I.Dżerir)

Dojdzie też do zburzenia Kaabe. „Ktoś z Etiopii zburzy Kaabe.” (Buhari, Muslim)

Jednym z wielkich oznak kyjamet jest przyjście szanownego Mehdi. Po wystąpieniu jednej z wielkich oznak pozostałe ukażą się w krótkim czasie jedna po drugiej.

 

7.Szanowny Mehdi

Szanowny Mehdi przyjdzie na świat, gdy zbliży się kyjamet (koniec świata). Doprowadzi do tego, że na ziemi zapanuje Islam. O nim poinformował nasz Prorok (sallallahu alejhi we sellem) w św. hadisach (Tirmizi, I.Asakir). Będzie potomkiem błogosławionego Proroka pochodzącym z rodu szanownego Husejina syna błogosławionej Fatimy. Urodzi się w Medynie, wyjdzie na jaw i poznany zostanie w Mekce. Na imię będzie miał Muhammed, ojciec jego nazywać się będzie Abdullah. Będzie posiadał bardzo wysoki stopień w nauce i w świętości.

W św. Hadisach głoszone jest o przyjściu szanownego Mehdi i o jego czynach:

Gdy na ziemi zapanuje przemoc i wrogość, to na pewno z mojego rodu ktoś przyjdzie. Jak przedtem na świecie było pełno barbarzyństwa i wrogości, tak tyle on wypełni świat prawem.” (Hadis-i szerif-El-Kawl-ul-Muhtasar)

Jak pszczoły zbierają się koło swojej królowej, tak moja wspólnota będzie chroniła się i lgnęła do Mehdi. Świat wypełniony wcześniej barbarzyństwem wypełni on prawem. Śpiących nie rozbudzi, nie przeleje się nawet jedna kropla krwi.” (Hadis-i szerif-El-Kawl-ul-Muhtasar)

Nad głową Mehdi będzie znajdowała się chmura. Z tej chmury pewien anioł będzie mówił: To jest Mehdi. Bądźcie posłuszni jego słowom!” (Hadis-i szerif-El-Kawl-ul-Muhtasar, Ebu Nuajm)

Eshab Kehf będą pomocnikami Mehdi i za jego czasów Isa zejdzie z nieba. Gdy Isa będzie walczył z Dedżdżalem, to Mehdi będzie razem z nim (tj. z Isa). Za czasów jego panowania w przeciwieństwie do tego czasu i sprzecznie z rachunkami dojdzie do zaćmienia słońca w miesiącu Ramadan 14 dnia i do zaćmienia księżyca pierwszej nocy.” (Hadis-i szerif-El-Kawl-ul-Muhtasar-fi Alamet-il-Mehdi, I.Sujuti)

Usłyszeliście imiona czterech ludzi, którzy byli władcami świata. Dwóch z nich należało do wierzących, dwóch zaś do niewierzących. Wierzący to Zülkarnejn i Sulejman. Niewierzący to Nimrod (Nemrud) i Buhtunnasar. Piątym władcą świata będzie pochodzący z mojego pokolenia tj. Mehdi.” (Hadis-i szerif-El-Kawl-ul-Muhtasar-fi Alamet-il-Mehdi, I.Sujuti)

Nim dojdzie do Kyjamet, to Allahu teala stworzy z mojego rodu syna, którego imię będzie jak moje, jego ojca imię jak mojego ojca. Wypełni on prawem ziemię, która przed nim była pogrążona barbarzyństwem.” (Tirmizi, I.Asakir)

Przyłączcie się do czarnych sztandarów idących ze stron Horasan. Wśród nich będzie znajdował się Kalife Allaha Mehdi.” (Hakim, I.Ahmed, Dejlemi)

Dopóki ziemię nie pokryje bluźnierstwo, to Mehdi nie przyjdzie.” (Mektubat Rabbani 2/68)

Mehdi pochodzi od nas. Allah doprowadzi do jego dojrzałości w ciągu jednej nocy.” (I.Madże, I.Ahmed)

Isa będzie dokonywał salat stojąc za Mehdi.” (Ibni Hadżer Mekki)

Jak widać szanowny Mehdi w ten sposób przyjdzie. Takie będą jego znaki. Nie doszło do nich jeszcze, więc wszyscy inni, którzy ogłaszają się w dzisiejszych czasach jako Mehdi są kłamcami.

 

8.Miejsce Sądu Ostatecznego (Mahszer)

Allahu teala zbierając wszystkich ludzi, anioły, dżiny, szatany, zwierzęta, ptaki krótko mówiąc wszystkie żywe stworzenia małe i duże, które żyją w niebie i na ziemi, w powietrzu i w wodach zgromadzi je na placu Arasat (Mahszer). Będą oni rozliczani z tego, co robili w życiu na ziemi. Doznający niesprawiedliwości odbiorą swoje prawa od znęcających się. Zostanie postawiona waga (mizan), na której będą ważone dobre uczynki i grzechy ludzi. Ci, którym dobre uczynki zaważyły więcej na mizan, zostaną wysłani do Raju (Dżennet), zaś ci, których grzechy ważyły więcej do Piekła (Dżehennem).

Zebranie się wszystkich stworzeń na miejscu mahszer zajdzie po dmuchnięciu po raz drugi w trąbę anioła Israfila i wskrzeszeniu umarłych znajdujących się w grobach, po połączeniu się ich ciał z duchami. Gdy Allahu teala będzie wskrzeszał umarłych, to najpierw wywoła bardzo silny wiatr i zrówna nim ziemię. Na placu Arasat zostanie przygotowane miejsce Mahszer, które będzie tak wielkiej szerokości i długości, że zmieści stworzonych wszystkich ludzi i wszystkie zwierzęta, Jedżudż i Medżudż, dżiny, szatany i wszystkie anioły z siedmiu warstw nieba. Z pierwszej warstwy nieba schodzący wypełnią tak miejsce mahszer, że wszyscy ludzie, dżiny i szatany nie będą wiedzieli, gdzie się podziać. Później przyjdą znajdujący się z drugiej warstwy, po nich z następnych aż do siódmej warstwy. I tak każda z warstw otaczając poprzednią doprowadzi do powstania siedmiu szeregów.

Wszystkie stworzenia stworzone wcześniej i później, anioły, huryski, ludzie, dżiny, szatany, w wodzie i na ziemi żyjące zwierzęta i wszystkie owady zbiorą się na miejscu mahszer z każdej strony jednocześnie. Tym, którzy będą posiadali piękną wiarę i uczynki, prorokom, weli-błogosławionym ludziom, alim-uczonym, prawidłowo wierzącym zostaną przyniesione ubrania z Raju i przyprowadzone buraqi (zwierzęta wierzchowne). Ubiorą się oni w te ubrania i wsiądą na buraqi. Pójdą pod Arsz (tron boski) i w jego cieniu usiądą wygodnie i w pokoju na poduszkach (minber) i kazalnicach. W Surze Merjem 87 mapisane jest:„Pobożnych (tych, co przestrzegają zakazów, unikają grzechów), lękających się Allaha na wierzchowcach wyślemy do Raju.”

Tym, co posiadać będą piękne czyny, wierzchowce ukażą się w postaci osła, muła, konia, wielbłąda i barana. Każdemu muzułmaninowi staną się światłością, która oświetli im wtedy ciemność znajdującą się przed nimi i z prawej strony. Po lewej stronie nie będzie światłości. Będzie tak ciemno, że nikt nie będzie w stanie cokolwiek zobaczyć. Wszyscy niewierzący, muzułmanie, którzy wątpili w swoją wiarę i nie ufali jej, odsunęli się od prawidłowej drogi będą w tych ciemnościach zdezorientowani. Zaś ci muzułmanie, którzy zgodnie z wierzeniem sunna prawidłowo uwierzyli będą dziękować za daną im światłość obdarzenia Islamem, ponieważ tego dnia Allahu teala pokaże im stany cierpiących w Dżehennem. Niektórym muzułmanom światłość (nur) ukaże się na obu nogach lub tylko palcach nóg, niektórym tylko raz zaświeci i raz zgaśnie. Ich światłość będzie taka jak ich wiara. Będzie też tak, że na miejsce mahszer przybędzie na jednym wierzchowcu po dwie, trzy osoby lub po pięć, dziesięć osób.

Pozostali przyjdą na Arasat (miejsce mahszer) głodni, spragnieni, goli, boso, na piechotę, wstając i padając. Niewierzący staną się niewidomi i wlec się będą na swoich twarzach. Allahu teala w Surze Isra 97 głosi: „Niewierzących na ich twarzach w kyjamet zbierzemy.” Będą oni pozbawieni błyszczącej światłości znajdującej się po prawej stronie wierzących. W tym czasie też aniołowie będą zsyłali grupami powstających z grobów na miejsce mahszer. Każdy z umarłych zostanie wskrzeszony mając pod sobą tego, kto go uciskał. Ludzie, dżiny i szatany, dzikie zwierzęta i ptaki zostaną zebrane w osobnych grupach. Anioły okrążą wszystkie żywe stworzenia ziemskie w kształcie obręczy. Liczba aniołów będzie dziesięć razy większa od pozostałych wszystkich stworzeń. Anioły z każdej strefy nieba będą pozostałym obręczą.

W tym czasie ludzie pomieszają się ze sobą. Z powodu tłoku jedna noga będzie nastawała na tysiąc nóg. Słońce zbliżając się do głów o jedną milę wywoła tak wielki żar, że będą bardzo się pocili. Wszyscy według swoich grzechów będą topić się w swoim pocie. Niektórzy po uszy, niektórzy tylko do kolan zagłębią się w pocie. Na niektórych wpłynie to tak, jakby byli tylko spragnieni wody, gdy jest się spoconym. Upał słońca będzie siedemdziesiąt razy większy od ziemskiego.

Wśród nich będzie znajdował się lud, który będzie pił słodką, czystą, zimną wodę. Muzułmańskie dzieci, które umarły, gdy były małe, będą krążyły wokoło swoich rodziców i podawały im wodę w czaszach, które wypełniły w rzekach Dżennetu. Jest to jedna z nagród za założenie rodziny i posiadanie dzieci. Na ziemi dającym zekat (zaka) i jałmużny zejdzie blisko nad ich głowami cień i będzie chronił ich od żaru mahszer. Ten stan będzie trwał do około tysiąca lat. Niektórzy będą posiadali minber (poduszkę) i będą się chronili w cieniu Arsz (Tronu Boskiego). Gwałtowność mahszer i żar słońca nie zaszkodzi im. Należą oni do upodobanych Allahu teala. Podaje o tym jeden ze św. hadis (Buhari, Muslim): „Allahu teala siedem grup ludzi będzie chronił w cieniu Arsz. Tego dnia nie będzie innego cienia. Do nich należą: 1-Sprawiedliwie rządzący państwem stojący na ich czele, gubernatorzy, 2-Młodzież dokonująca ibadet, 3-Dokonujący salat w meczecie razem ze wspólnotą, 4-Dwóch muzułmanów kochających się ze względu na Allaha, 5-Piękna kobieta, która będąc namawiana do brzydkich czynów odmówiła mówiąc, że boi się Allahu teala, 6-Dający jałmużnę, który nie robił tego na pokaz tj. w ten sposób, że to, co dała prawa ręka lewa ręka nie wiedziała, 7-Ci, którzy płaczą wypowiadając imię Allaha.” Oprócz nich weli-błogosławieni ludzie, prawdziwi muzułmanie, walczący w imię Allaha, czyniący ludziom dobro i hojni muzułmanie będą znajdowali się w cieniu Arsz. Do tej grupy należą też męczennicy (szehid) polegli w imieniu Islamu. Im zostaną przyniesione z Dżennet dary i słodkie napoje owocowe. Zostaną ubrani w ubrania i w korony z Dżennet.


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=