Witam
Modlitwy
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
=> NASZA PIĘKNA RELIGIA: ISLAM
=> JAKA POWINNA BYĆ NASZA WIARA?
=> ZASADY WIARY
=> I. Wiara w Wielkiego Allaha
=> II.Wierzyć w Anioły
=> III.Wierzyć w Księgi
=> III.Wierzyć w Księgi cd.
=> IV.Wierzyć w Proroków
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego cd.
=> VI.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA cd.
=> ZAKOŃCZENIE
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

VI.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)

Przychodzące do ludzi dobro (hajyr) i zło (szer), pożytek i szkoda, zysk i strata pochodzi z aprobaty Allahu teala. Kader nazywa się życzeniem istnienia czegoś przez Allahu teala. Kader nazywany jest też Kaza. Zgodnie z tym Kaza oznacza przedwieczne życzenie Allahu teala stworzenia tego, co zostało i zostanie stworzone od przedwieczności do nieskończoności.

Stworzenie tego wszystkiego zgodnie z Kaza nie za mało i nie za dużo nazywa się Kader. Allahu teala wiedział wszystko to, co się stanie. Tą wiedzę właśnie nazywa się Kaza.

Wszystko, co zostało stworzone powstało z Kaza. Istnienie tego wszystkiego zgodnie z tą wiedzą nazywa się Kader.

Wierzyć w Kader znaczy wiedzieć i wierzyć w to, że Allahu teala przedwiecznie postanowił to, co stworzy i że będzie to nie za mało ani za dużo, tylko tak jak Sobie zażyczył. Nie jest możliwe istnienie tego, czego nie chciał, ani też nieistnienie tego, czego chciał.

Kto nie zgadza się na Kaza i Kader, komu się to nie podoba, kto nie jest cierpliwy na zesłane przeze Mnie nieszczęścia niech szuka sobie innego ode Mnie Pana. Niech nie znajduje się na ziemi jako Mój sługa.” (Hadis-i kudsi-Mektubat-y Rabbani)

Kader jest tajemnicą Allahu teala.” (Hadis-i szerif-Ihja-u Mumiddin)

Nasz Stworzyciel wie przed wszystkim wszystko to, co stanie się każdemu człowiekowi. Nikt nie jest w stanie zmienić Kader. Tego może dokonać tylko Allahu teala, jeśli będzie miał taką wolę. Kader jest ukrytą tajemnicą Stworzyciela przed ludźmi.

 

1.Allahu teala stworzy to, co Sobie zażyczy

 

Wszystkie zwierzęta, rośliny, nieżywe byty, materie stałe i płynne, gazy, gwiazdy, molekuły, atomy, elektrony, elektromagnetyczne fale, fizyczne zdarzenia, reakcje chemiczne, reakcje jądra, wymiana energii każdego bytu, u żywych stworzeń potrzeby fizjologiczne, istnienie wszystkiego, złe i dobre czyny ludzi na ziemi i w ahiret ukaranie lub wynagrodzenie, wszystko było nieskończenie wcześnie w nauce Allahu teala. Wiedział On o tym wszystkim przed wiecznie. Od przedwieczności do nieskończoności wszystkiego właściwości, ruchy, zdarzenia stworzył zgodnie z tym, co wiedział przedwiecznie. Dobre i złe czyny ludzi, ich bycie muzułmaninem, ich bluźnierstwa, chciane i nie chciane przez nich czyny stworzył Allahu teala. Tylko On jest stwarzającym, czyniącym. On to stworzył powody powstania wszystkiego. Wszystko stworzył z jakiegoś powodu.

Gdyby Allahu teala chciał, to stworzyłby wszystko bez powodu, przyczyny. Jednakże okazując łaskę, czyniąc dobro ludziom stworzył wszystko w połączeniu z przyczyną. Zażyczył Sobie, by pewne sprawy zostały stworzone z pewnych przyczyn. Ukrył czyny pod przyczynami. Jeśli ktoś zechce, by On coś stworzył, to przylgnie do przyczyny tego czegoś, zyska to. Chcący zapalenia się świeczki zapali zapałkę. Cierpiący na ból głowy użyje aspirynę. Pragnący Dżennet i jego nieskończonych darów będzie żył zgodnie z Islamem. Strzelający do siebie umrze. Pijący truciznę umrze. Grzeszący, tracący wiarę pójdzie do Dżehennem.

Gdyby Allahu teala nie stworzył przyczyn czynów, to wszyscy wszystko chcieliby od Allahu teala, o nic by się nie starano. W ten sposób nie byłoby wtedy wśród ludzi przełożonych, urzędników, pracowników, artystów, uczni, nauczycieli. Nie byłoby wtedy żadnych węzłów ludzkości, zepsułby się wtedy ład na ziemi i w ahiret. Nie byłoby różnicy pomiędzy pięknym i brzydkim, dobrym i złym, posłusznym i buntującym się.

Gdyby Allahu teala chciał, to ten zwyczaj inaczej by uczynił i wszystko stworzyłby zgodnie z tym zwyczajem. I tak np. gdyby chciał, to złych obdarzyłby Dżennetem, a dobrych Dżehennem. Jednak św.ajety i św.hadisy wskazują na to, że tak nie chciał.

 

2.Czyny człowieka i wolna wola

 

Człowiek nie jest w stanie wszystkiego, co sobie zażyczy zrobić, cokolwiek stworzyć. Wszystkie czyny chciane i niechciane przez ludzi, wszystkie działania stworzył Allahu teala. W celu stworzenia pożądanych przez ludzi działań i czynów stworzył im pragnienie i życzenie. Jeśli Allahu teala też tego zechce, to ze względu na tą wolę, życzenie stworzy ten czyn. Jeśli człowiek nie zechce i Allahu teala nie będzie życzył, to nie stworzy tego. To coś nie zostanie stworzone tylko, dlatego, że człowiek chce. Zostanie stworzone tylko wtedy, gdy Allahu teala będzie też chciał.

Dobre, pożyteczne pragnienia ludzi, których kocha i żałuje, Allahu teala też chce i stworzy. Nie chce i nie stworzy ich złych i szkodliwych pragnień. U takich ludzi zajdą zawsze dobre i pożyteczne czyny.

Wolna wola (Irade-i Dżuzijje): Allahu teala obdarzył ludzi łaską chcenia i siły wyboru w dokonaniu lub niedokonaniu jakiegoś czynu. Jest to u ludzi pewnym stanem. Ludzie są wolni w używaniu wolnej woli. Nie są zmuszani. Powód wolnej woli pochodzi z woli Allahu teala. Gdy człowiek zdecyduje się na dokonanie jakiegoś czynu z własnej wolnej woli, a Allahu teala będzie też tego chciał, to zostanie to przez Niego stworzone.

Czyny ludzi nie zachodzą tylko w skutek pragnienia ich woli. Człowiek chce spełnienia jakiegoś czynu np. chcąc by ręka jego się poruszyła używa siły i tak dochodzi do ruchu. Jednak nie powie się, że człowiek to stworzył. Wolna wola powstaje w sercu człowieka. Czyny człowieka dochodzą do skutku z przedwiecznej (nie mającej początku wczesności) aprobaty Allahu teala. Jednak, by doszły one do skutku, człowiek korzysta najpierw z wolnej woli. Pragnienie spełnienia się lub niespełnienia jakiegoś czynu zostaje stworzone przez Allahu teala ze względu na pragnienie człowieka tego czynu. Z tego powodu człowiek jest odpowiedzialny za czyn, który doszedł do skutku.

Ludzie korzystając z danego im daru wolnej woli chcąc stworzenia dobra zyskają zasługi. Chcący stworzenia zła zyska grzech. Z tego powodu powinno się myśleć o czynieniu dobra i jego pragnąć.

 

Uwaga: W dzisiejszych czasach w życiu codziennym bardzo często używa się słów: „stworzyć, stwarzać, tworzyć.” Słowa te należą tylko do Allahu teala, są Jemu specyficzne. Stworzycielem jest tylko On i tylko On jest w stanie cokolwiek stworzyć. Z tego względu nie powinno się używać takich słów odnośnie czynów ludzi.


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=