Witam
Modlitwy
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
=> NASZA PIĘKNA RELIGIA: ISLAM
=> JAKA POWINNA BYĆ NASZA WIARA?
=> ZASADY WIARY
=> I. Wiara w Wielkiego Allaha
=> II.Wierzyć w Anioły
=> III.Wierzyć w Księgi
=> III.Wierzyć w Księgi cd.
=> IV.Wierzyć w Proroków
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego cd.
=> VI.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA cd.
=> ZAKOŃCZENIE
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

ZAKOŃCZENIE

Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) obdarzył radosną nowiną wspólnotę sunna Ehl-i sünnet wel dżema’at, że pójdzie ona do Raju. Oni przyjęli to, co usłyszeli od Towarzyszy błogosławionego Proroka tj. Sahabi (radijallahu teala anhum edżmain), nie wprowadzili w ogóle do tej wiedzy greckiej filozofii i swoich poglądów. Tą wiedzę wywyższyli ponad wiedzę innych religii, innych filozofii i swój rozum, ponieważ Islam jest religią zgodną ze zdrowym ludzkim rozumem. Jeśli rozum wątpi w prawidłowość choć jednej z doktryn Islamu, to można zrozumieć, że jest on niezdrowy, zepsuty, uszkodzony. Ten, kto uważa, że w religii islamskiej są braki i stara się je uzupełnić filozofią, jest głupcem. W komentarzu pt. „Ruh-ul-bejan” Ismail Hakki Bursewi na końcu szóstego rozdziału napisane jest, że jeśli niewierzący będzie postępował zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, to jego moralność i czyny będą zgodne z nakazami Allahu teala i Allahu teala obdarzy go wiarą. Uczeni islamscy sunna (rahime humullahu teala) pisali w swoich książkach o greckiej filozofii tylko po to, by jej zaprzeczyć. Heretyckie sekty starały się o to, by wprowadzić do wiedzy religijnej filozofię grecką, zaś wyznawcy sunna o to, by odłączyć i odsunąć ją od wiedzy religijnej. W takim razie ten, kto chce prawidłowo poznać religię islamską i zrozumieć to, co Allahu teala chce swoimi słowami przekazać ludziom, powinien czytać odpowiednie książki, których autorami są islamscy uczeni sunna.

Oto zasady religii islamskiej, która koi serca ludzi, oczyszcza ducha i nakazuje w łatwo zrozumiały dla wszystkich sposób spełnienie tych wysokich nakazów Allahu teala. Zasady filozofii zaś składają się tylko z ludzkich myśli. Powinno się je czytać tylko po to, by im zaprzeczyć. Naszym obowiązkiem jest przyjęcie i spełnianie nakazów Allahu teala, które są wymienione w Świętym Koranie, w św. hadisach i w książkach uczonych islamskich. Taki jest prawdziwy Islam. Allahu teala zakazał muzułmanom posiadania różniących się wierzeń, zakładania sekt, wśród nich istnienia różnic w wierze, a tym bardziej też organizowania spotkań po kryjomu, organizowania potajemnych zgromadzeń, zajmowania się tym, co jest zakazane jak: oczernianie i obgadywanie. Ten temat znajduje się w następujących wersetach Świętego Koranu:

Ej, wierzący! Mówiąc potajemnie nie szeptajcie o popełnionych grzechach, wrogości i występowaniu przeciwko Prorokowi (z tego względu też przeciwko urzędom kierującym muzułmanami)! Mówcie tylko o robieniu dobra i o chronieniu się wystąpienia przeciwko Allahowi. Takie potajemne spotkania są czymś chcianym przez szatana, żeby zmartwić muzułmanów.” (Mudżadele 20)

Na temat religii daliśmy im wyraźne znaki. Zaś oni po zesłaniu im nauki z powodu nieznoszenia siebie nawzajem doszli do rozdziału. W dniu Sądu Ostatecznego Stworzyciel da na pewno pomiędzy nimi wyrok na temat okoliczności ich podziałów.” (Dżasije 17)

Nie należcie do tych niewierzących, którzy będą się cieszyć, gdy dojdzie do rozdziału w religii, powstania różnych grup i każda grupa będzie uważała za prawidłowe wierzenie swojej grupy.” (Rum 32)

Wiedzcie o tym, że życie na ziemi składa się z zabawy, zajmowania się czymkolwiek, zdobienia się, wśród was wychwalania się nawzajem, starania się o posiadanie jeszcze więcej majątku i dzieci. To zaś podobne jest do deszczu, który sprawia radość siewcom, gdy z czarnej ziemi wydobywa się zieleń. Te rośliny później usychają. Stają się żółte, później śmieciem. W życiu pozagrobowym zaś (dla tych, co pasjonują się światem) są ciężkie i nieskończone męki. (Dla tych, co środki do życia zdobywają zgodnie z nakazami Allaha) tam jest aprobata Allaha i wybaczenie. Życie na ziemi jest tylko okresem zwodnym, przejściowym.” (Hadid 20)

Islam darzy człowieka wielką wartością. Allahu teala w Surze Tin w 4.wersecie głosząc: „Ja stworzyłem człowieka w najpiękniejszym kształcie” przywiązuje do człowieka wielką wagę i nakazuje mówiąc: „Nie zabijaj!” Według chrześcijan człowiek przychodzi na świat jako grzesznik. Według religii islamskiej zaś wszyscy ludzie rodzą się nieskazitelni, zdatni do bycia muzułmaninem. Dopiero potem czyny każdego człowieka należą do niego samego. W Surze Zumer 41 i w Surze Junus 108 jest napisane: „Być na prawidłowej drodze jest na korzyść człowieka, spaczający na swoją szkodę spacza,” ponieważ Allahu teala zesłał im jako Proroka swojego najukochańszego sługę Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) i jako przewodnik największą księgę Święty Koran. Potępiający i nieidący drogą wskazaną wyraźnie w Świętym Koranie i przez Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) zostaną na pewno ukarani.

Święty Koran jest dla wszystkich ludzi tylko radą.” (Sad 87)

Kto pójdzie prawidłową drogą, ten pójdzie na swoją korzyść. Kto ulegnie swojemu rozumowi, to spaczy tylko na swoją szkodę. Nikt nie będzie cierpiał za grzechy innych. My nie zsyłając Proroka nie będziemy karać.” (Isra 15)

Powinniśmy modlić się o to, by Allahu teala obdarzył nas prawidłową wiarą. A to jest możliwe tylko poprzez przyjęcie najprawdziwszej i ostatniej religii islamskiej i czytanie książek uczonych islamskich sunna, w których ta droga jest prawidłowo opisana.

Allahu teala nie jest zmuszony do czynienia ludzi wierzącymi, muzułmanami. Jak Jego litość jest nieskończona, tak też i Jego tortury są nieskończone. Jego sprawiedliwość jest również nieskończona. Wiarą obdarzy tego, kogo zechce bez powodu, jeśli nawet nie chce się. Powyżej poinformowaliśmy, że obdarzy też prawidłową religią tych, którzy działają zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, posiadają dobry charakter i prawidłowe czyny. To, czy człowiek umrze jako wierzący czy też niewierzący, będzie oczywiste w ostatnim jego oddechu. Kto całe życie spędził jako wierzący, jednak w ostatnich dniach stracił wiarę, umarł bez wiary, będzie znajdował się na Sądzie Ostatecznym wśród niewierzących. Kto chce umrzeć jako wierzący, powinien codziennie modlić się o to. Allahu teala ze względu na swoje nieskończone miłosierdzie poinformował ludzi zsyłając Proroków o tym, że był i jest jeden i jak powinno się wierzyć. Wiarą nazywa się potwierdzenie tego, o czym poinformował Prorok (sallallahu alejhi we sellem). Ci, którzy nie zgadzają się z Prorokiem (sallallahu alejhi we sellem), zaprzeczają mu, są niewierzącymi. Niewierzący będą palić się w Piekle w nieskończoność. Ci, którzy przed śmiercią nie usłyszeli o Proroku (sallallahu alejhi we sellem), jednak myślą o tym, że Allahu teala był i jest jeden i tylko w to wierzą, pójdą do Raju. Ten, kto w ten sposób nie myśli, jeśli nie uwierzy, to nie pójdzie do Raju. Z powodu niezaprzeczenia Prorokowi (sallallahu alejhi we sellem) nie pójdzie też do Piekła. W dniu Sądu Ostatecznego po rozliczeniu zniknie. Wieczne męki w Piekle są karą dla tych, którzy usłyszeli o Proroku (sallallahu alejhi we sellem) i mu nie uwierzyli. Wśród tych uczonych islamskich (rahime humullahu teala) jeśli są też tacy, którzy mówią, że „do Piekła pójdą ci, którzy nie uwierzyli, ponieważ nie zastanawiali się nad istnieniem Allahu teala,” to dotyczy to tych, którzy po usłyszeniu o Proroku (sallallahu alejhi we sellem) nie myśleli. Posiadający rozum nie zaprzeczy Prorokowi (sallallahu alejhi we sellem). Od razu uwierzy. Ten zaś, kto nie ulegnie rozumowi, lecz ulegnie sobie, swoim pożądaniom i przez innych zostanie oszukany, nie uwierzy, zaprzeczy. Wuj Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) Ebu Talib kochał Go bardziej od swoich rodzonych dzieci, przy każdej sposobności wychwalał Go i napisał wychwalające Go kasydy (wiersze). W historii jest obszernie opisane o tym, jak Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) przyszedł do niego, gdy był on na łożu śmierci i pomimo, że błagał go, żeby on uwierzył, to Ebu Talib niechcąc odsunąć się od tradycji został pozbawiony możliwości uwierzenia. Choroba ulegania tradycji, modzie jest jedną z pułapek naszego „ja”. Wielu ludzi wpadając w te pułapki zostało pozbawionych wielkiego szczęścia, wynagrodzenia. Na ten temat Allahu teala głosi: „Wasze ja (nefs) znajcie jako waszego wroga, ponieważ wasze ja jest mi wrogiem!” Kto urodził się jako chrześcijanin i uzyskał chrześcijańskie wychowanie nie wyzwoli się łatwo z jego wpływów. Później, gdy zmieni religię, zostanie przez przyjaciół pogardzony, być może odsunie się nawet od niego jego rodzina. To wszystko jest tylko jednym z powodów, jednak największym brakiem jest to, że w ostatnich czasach muzułmanie sami nie znają swojej czystej i logicznej religii. Fałszywa wiedza o Islamie, błędne komentarze niektórych niewykształconych ludzi o religii i komentarze heretyków należących do jednej z 72 spaczonych grup, przeczące pisma pod osłoną nauk ścisłych i oszczerstwa fanatyków nauk ścisłych bardzo źle wpływają na tych, którzy nie są muzułmanami, czynią ich niechętnymi wobec tej czystej, logicznej, ludzkiej i prawdziwej religii. Wielką szkodę też w przedstawianiu religii islamskiej wyrządzają państwa islamskie, które nie są sunna. Dzisiaj na świecie znajduje się 40 państw islamskich, w części z nich znajdują się tzw. znawcy religii, którzy informują błędnie cały świat na temat religii islamskiej i są powodem ich błędnego przekonania. W krajach, które nie są sunna, Święty Koran jest błędnie komentowany, a nawet zaprzecza się niektórym Prorokom (alejhimussalewatu wetteslimat) np. Adamowi (alejhisselam). Nie ma wątpliwości, że z czasem rządzący tymi państwami poznają prawdę, zaniechają tego błędnego zachowania się i znajdą drogę wskazaną w milionach wartościowych książek napisanych przez uczonych islamskich sunna (rahime humullahu teala).

Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) poinformował o tym, że nie posiadający wiary będą palili się w nieskończoność w Piekle. Ta wiadomość jest na pewno prawidłowa. Należy wierzyć w nią tak, jak wierzy się w to, że Allahu teala jest jeden. Co to znaczy palić się wiecznie w ogniu piekielnym? Jeśli jakikolwiek człowiek pomyśli o tragedii wiecznego palenia się w ogniu, to powinien ze strachu stracić rozum. Zacznie szukać możliwości uratowania siebie od tej strasznej katastrofy. Znalezienie wyjścia z tej sytuacji jest bardzo proste. Człowieka z tej nieskończonej katastrofy ratuje: „Wiara w to, że Allahu teala był i jest jeden, Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) jest Jego ostatnim Prorokiem i to wszystko, o czym On poinformował jest prawdą.” Temu, kto powie, że nie wierzy w te nieskończone męki i dlatego też nie boi się takiego nieszczęścia i nie szuka sposobu uratowania się przed tym nieszczęściem, odpowiadamy pytaniem: „Czy posiada się dowód gwarancji na to, by nie wierzyć? Która z nauk i technik jest przeszkodą temu, żeby uwierzyć?” Oczywiście nie pokaże dowodu. Czy nazwie się nauką, techniką te słowa, które nie posiadają gwarancji, dowodu? Nazwie się je tylko mniemaniem i prawdopodobieństwem. Jeśli istnieje nawet, choć tylko jedno prawdopodobieństwo na milion, na miliard, to czy nie powinno się chronić od tak strasznego nieszczęścia, jakim jest „wieczne palenie się w ogniu.” Czy nawet ten, kto nie jest za bardzo mądry, nie będzie wystrzegał się takiego nieszczęścia? Czy nie będzie szukał możliwości, by uratować się od prawdopodobieństwa wiecznego palenia się w ogniu? Widać, więc, że każdy człowiek posiadający rozum powinien uwierzyć. Uwierzyć nie znaczy ulegać takim trudnościom jak: płacenie podatków, odpłacanie majątku, noszenie ciężarów, znoszenie trudności spełniania obowiązków religijnych, unikanie tego, co jest przyjemne i słodkie. Wystarczy tylko uwierzyć szczerze całym sercem. Nie musi się o tej wierze informować niewierzących. Dawanie małej możliwości wiecznego palenia się przez tych, którzy nie wierzą w to, a nawet tylko ich przypuszczanie na ten temat, jest potrzebą rozumu, ludzkości. Czy nie jest głupotą, a także bardzo wielkim szaleństwem ignorowanie wiary, której brak przybliża fakt wiecznych męk i która jest jedynym i pewnym sposobem uratowania się od tego?

Senaullah Pani-puti (rahmetullahi alejh) w książce pt. „Hukuk-ul-Islam” napisał, że „Egzystencję Allahu teala, Jego atrybuty, z czego jest zadowolony i co Mu się podoba można zrozumieć tylko z informacji danych przez Proroków (alejhimusselam). Nie jest się w stanie zrozumieć tego rozumem. O tym poinformował nas Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem). Dzięki staraniom czterech pierwszych kalifów zostały one wszędzie rozpowszechnione. Niektóre wiadomości zostały usłyszane przez niektórych z Przyjaciół Proroka (sallallahu alejhi we sellem), którzy też potem wszystkie je zebrali. Z tego powodu powinniśmy być im bardzo wdzięczni i dlatego też jest nakazane kochanie ich wszystkich, chwalenie i podporządkowanie się im (rydwanullahi teala alejhim edżmain).”

Chcemy tutaj jeszcze raz powtórzyć: W Islamie istnieją cztery prawdziwe mezheby (szkoły religijne). Ich wierzenie, wiara jest taka sama. Te cztery mezheby są wierzenia sunna. Są one zgodne z nakazami i zakazami wyraźnie poinformowanymi w Świętym Koranie i św. hadisach, pomiędzy nimi nie ma żadnych rozbieżności. Różnią się tylko pod względem zrozumienia tego, co dotyczy czynów. Te niewielkie różnice są miłosierdziem Allahu teala dla muzułmanów. Ludzie ze względu na różne zdrowie, wykonywaną pracę i zamieszkałe miejsca podporządkowują się tej mezhebie, według której jest im łatwiej spełniać obrządki religijne i poznają jej książki prawa islamskiego, w jaki sposób powinni spełniać obrządki religijne. Gdyby istniała tylko jedna mezheb, to wszyscy musieliby być tylko jej podporządkowani. Dla wielu ludzi byłoby to ciężkie, a nawet niemożliwe. Muzułmanów podporządkowanych jednej z tych czterech mezheb nazywa się sunna. Traktują oni siebie nawzajem jako braci. W całej historii nie zaszło pomiędzy nimi do żadnych walk. Nie oczerniają siebie nawzajem. Wierzą w to, że każda z tych czterech dróg prowadzi do Raju.

Najpierw powinniśmy poznać prawdziwą wiarę, o której poinformowali uczeni islamscy sunna (rahime humullahu teala). Później powinniśmy w odpowiedni sposób uwierzyć w to, co poznaliśmy. Posiadający zepsutą wiarę nie uzyska aprobaty, miłości Allahu teala, będzie pozbawiony Jego miłosierdzia i pomocy, nie znajdzie wygody i spokoju. Po poprawieniu wiary poprawmy też naszą moralność! Przylgnijmy całym sercem do Islamu, to znaczy przestrzegajmy nakazów i zakazów Allahu teala i naszego Proroka (sallallahu alejhi we sellem). Oczyśćmy nasze serca spełniając obowiązki nakazane nam przez Allahu teala, o których poinformował nas Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem). Chroniąc się od tego, co jest zakazane i wątpliwe, poprawmy nas samych, siebie i nasze zdrowie. Serca postępujących w ten sposób zawsze będą chciały czynić dobro, zło nie przyjdzie im nawet na myśl. Nie dajmy się oszukać słowom i propagandzie wrogów Islamu, heretyków, nie należących do żadnej z mezheb. Jeśli będziemy takimi prawdziwymi muzułmanami i będziemy czynić pożyteczne czyny, to Allahu teala obdarzy nas Swoją aprobatą i będzie nam pomagać. Jeśli nie poprawimy naszej wiary, nie będziemy posłuszni religii Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem), nie będziemy czynić dobrych uczynków, będziemy walczyć w imieniu spaczonych wierzeń lub zejdziemy na złą drogę ze względu na swoje osobiste korzyści, to wtedy Allahu teala uczyni nas wśród podłych najpodlejszymi. Wtedy to, biada nam!


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=