Witam
Modlitwy
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
=> NASZA PIĘKNA RELIGIA: ISLAM
=> JAKA POWINNA BYĆ NASZA WIARA?
=> ZASADY WIARY
=> I. Wiara w Wielkiego Allaha
=> II.Wierzyć w Anioły
=> III.Wierzyć w Księgi
=> III.Wierzyć w Księgi cd.
=> IV.Wierzyć w Proroków
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego cd.
=> VI.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA cd.
=> ZAKOŃCZENIE
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

ZASADY WIARY

Zasad iman (wiary) jest sześć. Ten, kto wypowiadając Szehadę uwierzył w jej znaczenie, powinien też nauczyć się i uwierzyć w te sześć zasad wiary. Nazywa się je Amentu i wypowiada się w ten sposób:

  1. Amentu billahi (wierzę w Wielkiego Allaha)

  2. we Melaiketihi (i w Anioły)

  3. we Kutubihi (i w św.Księgi)

  4. we Resulihi (i w Proroków)

  5. wel jewmil-ahiri (i w Dzień Sądu Ostatecznego)

  6. we bil-Kaderi hajrihi we szerrihi minallahi teala (i w przeznaczenie tzn., że dobro i zło pochodzi od Wielkiego Allaha) wel –ba su ba delmewti hakkun (a także w to, że po śmierci będzie wskrzeszenie i na pewno będzie rozliczenie z tego, co się robiło na ziemi).

Eszhedu en la ilahe illah we Eszhedu enne Muhammeden abduhu we resuluhu (Wielki Allah jest jeden, nie ma partnera i Sobie podobnego i Muhammed (niech pokój będzie z nim) jest Jego ukochanym sługą i prawdziwym Prorokiem).

Każdy muzułmanin powinien znać to na pamięć i nauczyć swoje dzieci. Ta wiara powinna być zgodna z wierzeniem sunna. Sunna jest wierzeniem, które przekazał Prorok Muhammed (niech pokój będzie z nim) swoim towarzyszom (Sahabi). W ten sposób wierzących nazywa się sunnitami. W wierzeniu sunna jest dwóch imamów: Imam Maturidi i Imam Eszari. Zaś w spełnianiu czynów i obrządków religijnych jest czterech. Są to imamowie mezheb (prawidłowych szkół): Hanefi, Maliki, Szafii i Hanbeli.

Niezależni od tych mezheb i Imamów nie należą do sunnitów. Tych muzułmanów, którzy nie posiadają wierzenia sunna, nazywa się ehli bidat. Należą oni do 72 bidat fyrka (grup), nie wpadając w wierzenie, które stanie się powodem ich bluźnierstwa, wystąpienia z wiary, należą dalej oni do wierzących i muzułmanów. (Więcej na ten temat w IV rozdz. pt. Siedemdziesiąt dwie grupy bidat)


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=